De nya lagkraven på tillgänglighet, klarspråk och kontroll på innehåll (GDPR) gör att kraven nu är högre för kvaliteten på webbinnehåll, vilket förutsätter att webbredaktören har motsvarande kompetens och tillräcklig arbetstid förlagd löpande för kontinuerlig uppdatering av sidor, men även kompetensutveckling. För att kunna tillhandahålla adekvat centralt stöd i form av utbildning och annan support, innebär det även att universitets samlade webborganisation bara kan inbegripa ett rimligt antal webbredaktörer.

Nya mallar och strukturer för webbplatser och andra webbsidor har tagits fram för att möta lagkraven men även för att underlätta för webbredaktörer att arbeta på ett mer effektivt sätt än tidigare. Webben renodlas med olika roller för olika delar: webbplats, utbildningskatalog, forskningskatalog, profilsidor, kontaktelement och med hjälp av integrationer och delade artiklar/element undanröjs problemet med dubbelpublicering. 

Läs även:
En annan typ av arbetsinsatser på nya webben

Bemanning och roller på webbplats och andra webbsidor

Varje institution/motsvarande ska ta fram en webborganisation där antalet webbredaktörer styrs av hur mycket innehåll en enhet ansvarar för och hur mycket tid det krävs för att hålla det innehållet aktuellt. En webbredaktör ska ha tillräcklig arbetstid förlagd löpande för kontinuerlig uppdatering av sidor, men även kompetensutveckling. Att vara ansvarig för innehåll och att det publiceras på webben betyder alltså inte att den personen även ska vara webbredaktör.

Varje institution och centra ska ha en ansvarig huvudredaktör. Det bör alltid finnas en delansvarig webbredaktör för att undvika sårbarhet i webbarbetet. Den personen kan också tillhöra en annan institution/enhet (delad redaktörsresurs). Det kan finnas flera redaktörer som ansvarar för olika delar av webbplatsen men bara en av dessa kan vara utsedd huvudredaktör och därigenom huvudansvarig för webbplatsen och andra tillhörande webbsidor.

På våra externa centrala webbplatser finns det en ansvarig ingångsredaktör för respektive ingång på webbplatsen. På vår medarbetarwebb finns en ansvarig webbredaktör för varje avdelning.

Institution/motsvarande: roller 

Ansvarig huvudredaktör 

Ansvarar för:

 • den egna webbplatsen,
 • annan tillhörande webbplats eller webbsida,
 • befintliga sidor i utbildningskatalogen,
 • befintliga sidor i forskningskatalogen,
 • information kring profilsidor.

Delansvarig webbredaktör

En delansvarig webbredaktör kan arbeta med hela webben eller specifikt inom utbildning eller eller forskning eller om det inom institutionen finns annan tillhörande webbplats:

 • utbildningsinformation (webbplats och utbildningskatalog) och/eller
 • forskningsinformation (webbplats och forskningskatalog) eller
 • annan fristående webbplats eller
 • alla institutionens webbdelar.

Det bör vara tillräckligt med en delansvarig webbredaktör per område/webbplats. 

Webbredaktör utbildningskatalog

Ansvarig huvudredaktör och ev. delansvarig webbredaktör för utbildning ansvarar för och arbetar med det redaktionella innehållet. Schema, litteraturlistor och kursrapporter är eller kommer att vara integrerade automatiskt på sidorna: schema via schemaverktyget TimeEdit, litteraturlistor via SISU (lanseras i maj) och kursrapporter via kursvärderingstjänsten (lanseras senare i år). I vissa fall kan det även finnas behov av ytterligare webbredaktör; Vid överföringen av kurs- och programsidor från den egna webben eller om en institution har många nya utbildningar eller kurs- och programsidor med faktabaserat innehåll som behöver uppdateras löpande.

Webbredaktör forskningskatalog

Ansvarig huvudredaktör och ev. delansvarig webbredaktör för forskning ansvarar främst för basinformation på sidor för projekt, ämnen och forskargrupper. 
Projektansvarig och ev. annan projektmedlem kan ha behörighet till egna projektsidor för att lägga in och uppdatera forskningstexter och annat forskningsmaterial. Ansvariga för forskargrupper och ev. annan medlem, kan ha behörighet till den egna sidan för forskargrupp.

Läs även:
Bra förutsättningar för en webborganisation i nya mallar

Centrala webbplatser: roller

Ansvarig ingångsredaktör på su.se och su.se/english 

Ansvarar för:

 • den egna ingången, information och kvalitetssäkring,
 • gemensamma delar på startsidan tillsammans med övriga ingångsredaktörer.

Ansvarig webbredaktör på medarbetarwebben

Ansvarar för:

 • den egna förvaltningsavdavdelningens information och kvalitetssäkring,
 • gemensamma delar tillsammans med webbredaktörer på andra förvaltningsavdelningar.

Arbetsuppgifter för varje roll: institution/motsvarande

Ansvarig huvudredaktör

 • Arbeta med och ansvara för struktur och innehållskvalitet på webbplatsen*
 • Arbeta med och ansvara för att ta fram innehåll på webbplatsen* (text, bild, rörlig bild)
 • Arbetsleda och ansvara för webbredaktörssupport för de redaktörer som finns på webbplatsen*
 • Ta fram, analysera och redovisa användarstatistik, samt justera webbplatsen* enligt detta
 • Ansvarig huvudredaktör på institution/centra/institut ska även ha kontinuerlig kontakt med eventuell annan ansvarig huvudredaktör på webbplats kopplad till institutionen 

* Begreppet "webbplatsen" innefattar även befintliga sidor i utbildningskatalogen och forskningskatalogen, eventull fristående webbplats för centra/större projekt, samt information och support för profilsidor (för anställda inom egna institutionen/centrat).

Delansvarig webbredaktör för utbildning, forskning, egen webbplats

 • Arbeta med och tillsammans med huvudredaktör ha delansvar för struktur och innehållskvalitet vad gäller utbildningsinformation/forskningsinformation/fristående webbplats
 • Arbeta med och tillsammans med huvudredaktör ha delansvar för att ta fram innehåll för utbildningsinformation/forskninsinformation/fristående webbplats (text, bild, rörlig bild)
 • Tillsammans med huvudredaktör ha delansvar för webbredaktörssupport för de redaktörer som finns i utbildningskatalog/forskningskatalog/fristående webbplats

Webbredaktör utbildningskatalog

 • Arbeta med redaktionellt innehåll på kurs- och programsidor.

Webbredaktör forskningskatalog

 • Arbeta redaktionellt med forskningstexter och annat forskningsmaterial.

Arbetsuppgifter för varje roll: centrala webbplatser

Webbredaktör 

 • Arbeta med och ansvara för struktur och innehållskvalitet på de egna webbsidorna
 • Arbeta med och ansvara för att ta fram innehåll på de egna webbsidorna (text, bild, rörlig bild)
 • Använda verktygen Monsido och Matomo för kvalitetssäkring och för att analysera användarstatistik
 • Ansvarig webbredaktör ska organisera och synka webbarbetet tillsammans med informationsansvariga och övriga webbredaktörer på den egna ingången/sidorna

Kompetens för varje roll: institution/motsvarande

Ansvarig huvudredaktör 

 • Redaktörskompetens (löpsedelshantering, prioritering, tonalitet, webbtexter och struktur, hantering/publicering av bild och rörlig bild)
 • Mycket god språklig förmåga, svenska och/eller engelska 
 • Genomförd utbildning för webbredaktör i SU:s webbpubliceringssystem för webbplats, utbildningskatalog och forskningskatalog
 • Genomförda webbredaktörsutbildningar i webbtexter inklusive klarspråk, spridning och sökmotoroptimering och internetjuridik 
 • Kunskap om webbtillgänglighet och GDPR
 • Kunskap om webbstatistik och analys av densamma
 • Kunskap om kopplingar mellan egen webbplats och andra webbplatser och system samt andra relevanta webbplatser och kanaler
 • Löpande kompetensutveckling (t.ex. nya verktyg, tillgänglighet)

För en större webbplats är det bra, men inget krav, att ansvarig huvudredaktör har kommunikatörsbakgrund eller motsvarande erfarenhet (skribent, språk, bild).

Delansvarig webbredaktör för utbildning, forskning, egen webbplats

 • Redaktörskompetens (löpsedelshantering, prioritering, tonalitet, webbtexter och struktur, hantering/publicering av bild och rörlig bild)
 • Mycket god språklig förmåga, svenska och/eller engelska 
 • Genomförd utbildning för webbredaktör i SU:s webbpubliceringssystem för webbplats, ev. utbildningskatalog och/eller forskningskatalog
 • Genomförda webbredaktörsutbildningar i webbtexter inklusive klarspråk, spridning och sökmotoroptimering och internetjuridik
 • Kunskap om webbtillgänglighet och GDPR
 • Viss kunskap om webbstatistik och analys av densamma
 • Kunskap om kopplingar mellan egen webbplats och andra webbplatser och system samt andra relevanta webbplatser och kanaler för utbildningsinformation/forskninsinformation/fristående webbplats
 • Löpande kompetensutveckling (t.ex. nya verktyg, tillgänglighet)

Webbredaktör utbildningskatalog

 • Mycket god språklig förmåga, svenska och/eller engelska 
 • Genomförd utbildning i SU:s webbpubliceringssystem för utbildningskatalog
 • Kunskap om att skriva webbtexter inklusive klarspråk, sökmotoroptimering och internetjuridik
 • Kunskap om webbtillgänglighet och GDPR
 • Kunskap om kopplingar mellan egen webbplats och andra webbplatser och system samt andra relevanta webbplatser och kanaler för utbildningsinformation

Webbredaktör forskningskatalog

 • Genomförd utbildning i SU:s webbpubliceringssystem för forskningsprojekt
 • Kunskap om GDPR
 • Viss kunskap om att skriva webbtexter inklusive klarspråk, sökmotoroptimering och internetjuridik

Kompetens för varje roll: centrala webbplatser

 • Redaktörskompetens (löpsedelshantering, prioritering, tonalitet, webbtexter och struktur, hantering/publicering av bild och rörlig bild)
 • Mycket god språklig förmåga, svenska och/eller engelska 
 • Genomförd utbildning för webbredaktör i SU:s webbpubliceringssystem för webbplats
 • Genomförda webbredaktörsutbildningar i webbtexter inklusive klarspråk, spridning och sökmotoroptimering och internetjuridik 
 • Kunskap om webbtillgänglighet och GDPR
 • Kunskap om webbstatistik och analys av densamma
 • Kunskap om kopplingar mellan egen webbplats och andra webbplatser och system samt andra relevanta webbplatser och kanaler
 • Löpande kompetensutveckling (t.ex. nya verktyg, tillgänglighet)

Utbildningar

Kommunikationsavdelningen anordnar utbildningar i:

 • webbpubliceringssystemet Polopoly, för olika delar av webben,
 • att skriva webbtexter, generellt och specifikt för olika målgrupper och på SU,
 • spridning och sökmotoroptimering av innehåll,
 • internetjuridik,
 • bildhantering,
 • andra aktuella områden.

Utbildningarna kompletteras med webbstugor med olika fokus.

Utbildningarna sker i olika format: utbildningar i grupp, fysiskt eller via Zoom, e-utbildning eller instruktion i video/text.

Läs mer om utbildningar i Polopoly
Läs mer om övriga utbildningar