Polopoly

Om Polopoly

Polopoly är det universitetsgemensamma webbpubliceringsverktyget som är tillgängligt utan kostnad för alla enheter inom Stockholms universitet.

Webborganisation: roller, arbetsuppgifter och kompetens

De nya webbmallarna möter bland annat de ökade krav på tillgänglighet och kontroll på innehåll som nu finns lagstiftat (tillgänglighet för digital offentlig service, GDPR). Även det redaktionella innehållet behöver uppfylla dessa krav, vilket gör att vår webborganisation behöver förändras och förtydligas vad gäller roller, arbetsuppgifter och kompetens.

Utbildningar

Utbildningar i gamla och nya mallar, den digitala utbildningskatalogen och forskningskatalogen.

Utveckling och releaser Polopoly

Planerad utveckling och genomförda releaser för Polopoly på Stockholms universitet.

Projekt Webb2021

Stockholms universitets externa webbplatser kommer att förnyas och förbättras. Det kommer att innebära ett stort förändringsarbete för många inblandade då innehåll och struktur på vår nuvarande webb kommer att behöva ses över och omarbetas.

Läs mer på su.se/webb2021

Granskade artiklar i Polopoly

Här redovisas hur stor del av de artiklar som är publicerade som har blivit granskade av ansvarig webbredaktör. Målet är att alla artiklar som är 1.5 år eller äldre ska vara granskade för att säkerställa att de fortfarande är aktuella.

Kontakt

Felanmälan, supportärenden eller intresseanmälan Polopoly: Serviceportalen

Puff manual för profilsidor
Webb2021