Välkommen till utbildning i PlanEdit torsdagen den 22 mars 11:00-12:00. Denna utbildning är en fortsättning på PlanEdit grundutbildning. Ha gärna med dig frågor att ställa till utbildningsledaren.

Utbildningen är kostnadsfri och webbaserad via Go-to-meeting, du får en länk till din e-post att logga in med i samband med att utbildningen startar.

För anmälan maila senast 16 mars: timeedit.support@su.se.