IT

Störningar i Zoom på grund av hög belastning

Just nu är det störningar i e-mötestjänsten Zoom på grund av hög belastning. Problemen finns över hela Norden och leverantören arbetar på att lösa problemet.

Ny tjänst för kursvärdering sjösatt

För att underlätta arbetet med kursvärderingar har en ny tjänst tagits fram, Kursvärderingstjänsten. Alla kurser som ligger i lärplattformen Athena har tillgång till verktyget som är kostnadsfritt att använda.

Spara inte känsliga personuppgifter i Box! 

Känsliga personuppgifter ska aldrig sparas i Box; en extern lagringstjänst som inte är godkänd för den typen av lagring. Umeå universitet fick nyligen en mycket hög sanktionsavgift bland annat för att ha lagrat känsliga personuppgifter i just Box.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen