Öppna föreläsningar är gratis, öppna för alla och ingen föranmälan krävs. Oftast ingår en frågestund med möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna.

Större delen av de öppna föreläsningar som genomförs varje år arrangeras direkt av institutionerna, men varje år arrangeras också ett antal öppna föreläsningar centralt tillsammans med externa samarbetspartners.

Uppmuntra gärna era målgrupper att komma till de olika öppna föreläsningarna via webben och andra kanaler! Glöm inte att lägga ut evenemangsartiklarna för era öppna föreläsningar via de globala kategorierna evenemang och öppna föreläsningar i Polopoly, så att de blir synliga för alla.

För öppna föreläsningar från Stockholms universitet se su.se/oppnaforelasningar.

Om du behöver råd i frågor som gäller öppna föreläsningar maila funktionsadressen: oppnaforelasningar@su.se