Nyttiga verktyg för en kommunikatör

 

Målet med dagen är att du som nyanställd kommunikatör ska få en god inblick i hur kommunikationarbetet vid Stockholms universitet är organiserat. Du kommer att få veta mer om vilka verktyg, kanaler och organisatoriskt stöd som du kan använda och lära känna några av de personer som arbetar med kommunikation på universitetet. Under dagen pratar vi också om ramarna som styr myndighetens kommunikationsarbete, de övergripande målen och riktlinjerna för universitetets kommunikation och kommunikatörens roll. Du kommer också få veta mer om många av de olika områden som är nyttiga att känna till för en kommunikatör.

Möt andra i liknande roll och vad förväntas av oss

Dessutom får du möjlighet att träffa andra nya kommunikatörer och diskutera vilka förväntningar och utmaningar som finns på vår profession i den akademiska miljön.

Utbildningen är kostnadsfri men var och en betalar sin lunch själv. Det kommer att vara lite olika övningar så ta gärna med dig en dator.
 

Anmälan

Välkommen!

Gula villan Fotograf: Björn Dalin