Se filmen från direktsändningen av årets Upptakt med tema Akademiska kärnvärden: Autonomi och akademisk frihet – i Sverige och i världen.

Läs rektors upptaktstal.

Program

13:30 – 13:40 Välkommen till Upptakten

13:40 – 14:10 Rektor och universitetsdirektör om aktuella frågor

14:10 – 15:00 Panelsamtal kring Akademiska kärnvärden: "Autonomi och akademisk frihet – i Sverige och i världen"
Deltagare:
Agneta Bladh, vice ordf, Magna Charta Observatory
Mats Börjesson, prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Rodrigo Caballero, prefekt vid Meterologiska institutionen

 

 

 

Inspelning från Upptakten 2018.


Om upptakten

Upptakten vänder sig till alla medarbetare vid Stockholms universitet och anordnas i Aula Magna i början av höstterminen. Vid upptakten talar universitetsledningen om aktuella frågor vid Stockholm universitet och högskolesektorn. Evenemanget avslutas med ett mingel.