Formatlista för trycksaker


A2 (420x594) affisch

A3 (297x420) affisch

A4 (210x297)
skuren höjd (210x210)
skuren bredd (140x297)

A5 (148x210)
skuren höjd (148x148)
skuren bredd (99x210)

A6 (105x148)
skuren höjd (105x105)
skuren bredd (70x148)

A7 (72x105)

Totalt: 12 olika format

 
1_Format
 
 
2_Format

 

Gridsystem

En grid är ett system för att skapa en konsekvent layout. Rutnätet konstrueras efter de behov man har för sin grundläggande layout och fungerar som en mall där man placerar text och bild i enlighet med ett underliggande linjesystem. Gridsystemet kan tillämpas för affischer, bok-, katalog-, rapport- och broschyrformgivning.

Stockholms universitets gridsystem är anpassat efter universitets behov och grundformat (se Formatlista för trycksaker ovan). Rätt använt är vårt gridsystem ett bra redskap för en snygg, igenkännbar och balanserad layout.

Mallar för samtliga format finns i Mediabanken. Kort instruktion finns under Mallar.

Färgytor och bildblock förankras vid rutnätets linjer. Rubriker och textblock kan fästas vid både övre och undre stödlinje för att skapa dynamik och kan utgå ifrån versalhöjd eller baslinje.

Nedan visar vi en fiktiv trycksak som exempel på hur du använder vårt gridsystem.

Omslagslayout

I de fall bildyta inte är utfallande så har Stockholms universitet en omslagslayout med en vit bottenplatta. Se exemplet nedan.

För att på ett enkelt sätt hitta förhållandet mellan bottenplattans yta och trycksakens höjd så räknar vi ut den på följande sätt:

  • Ytan är en femtedel av trycksakens totala höjd
  • Räkna gridrutorna inom den röda ramen på höjden och dela den siffran med fem så får du fram bottenplattans yta
  • I detta fall har exemplet A4-grid
    20 rutor på höjden (20/5= 4)  ger fyra rutors höjd åt bottenplatta i en A4-grid
  • När siffran inte går jämnt ut på alla trycksaksformat avrundar du till jämn siffra uppåt, till exempel 2,6 blir 3 gridrutor
 

Exempel omslag/framsida på A4, 210 x 297 mm

2_Grid_framsida_A4
 
 
 
1_Grid_baksida_A4
 
 

 

 

Exempel på enspaltslayout på A4, 210 x 297 mm.

 
3_Grid_exempel
 
 

 

Exempel på tvåspaltslayout i gridsystemet.
A4, 210 x 297 mm.

 
4_Grid_exempel
 
 
 

Exempel enspaltslayout med faktaspalt i gridsystemet.
A4, 210 x 297 mm.

 
5_Grid_exempel
 
 

 

Logotyp på trycksaker

Stockholms universitets logotyp placeras upptill eller nedtill på högra sidan i gridden. Storleken på logotypen har fasta mått för olika storlekar av A-formatet. Läs mer under Logotyp.

Placering logotyp tryck
Placering av logotyp på tryckta enheter.

Avsändarinformation på trycksaker

Universitetets avsändarinformation (logotyp och kontaktuppgifter) placeras på baksidan av en trycksak enligt de principer som visas. Finns ingen baksida lägg den på lämplig plats enligt samma princip.

A2 och A3

Typografi adressrad: The Sans Plain 12/16 pt

A4, A5, A6 och A7
Typografi adressrad: The Sans Plain 8/10 pt

 

1_Avsandare

 

Uppställning
Notera att det är tre mellanslag mellan informationspunkterna i avsändaren.

Avsändare