Färgordningarna baseras på vår färgpalett. De skapar maximal särskiljning och kontrast vid tryck, skärmläsning och även vid enkel svarvit kopiering.

Typsnitt

För digital vardagskommunikation rekommenderas Verdana. För tryck och extern kommunikation rekommenderas The Sans.

 

 
Variant 1

 

Variant 2
 
Variant 3
 
 
 
Variant 4
 
 
 
Variant 5