Digitala kanaler

Bloggar

Bibliotekets forskarblogg - Riktar sig främst till juniora forskare vid Stockholms universitet.
Innehållsansvar: Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek. Kanalansvarig och redaktörer jobbar på Universitetsbiblioteket.

Nyhetsbrev

Universitetets nyhetsbrev (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Hanna Hellzén Cramér, Samverkansavdelningen
E-post: nyhetsbrev@su.se

University newsletter (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Nina Wånggren, Samverkansavdelningen
E-post: newsletter@su.se

Lärarutbildningens nyhetsbrev (digitalt)
Redaktör: Gunilla Nordin, Områdeskansliet för humanvetenskap
E-post: lararutbildningsnyheter@su.se

Bibliotekets nyhetsbrev
Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science. Nyhetsbrevet är gratis och skickas digitalt ca 10 nummer per år. 

Kommunikationsnätverkets nyhetsbrev (för kommunikatörer på SU, digitalt)
Redaktör: Sofia Fossum, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
E-post: kommunikationsnatverket@su.se

Medarbetarnotiser (digitalt veckoutskick)
Sammanställning och utskick: Press och redaktion, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
E-post: redaktion@su.se

Nyhetsbrev från Forskningsstöd (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Leif Järlebark
E-post: info@fs.su.se

Nyhetsbrev från Humanistiska fakulteten (för institutionernas medarbetare)
Redaktör: Johanna Lundin, johanna.lundin@su.se, Humanistiska fakultetskansliet

Nyhetsbrev från Juridiska fakulteten (internt och externt)
Redaktör: Staffan Westerlund, staffan.westerlund@juridicum.su.se, Juridiska institutionen

Nyhetsbrev från Naturvetenskapliga fakulteten (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Lina Enell, lina.enell@su.se, Naturvetenskapliga fakultetskansliet

Vägledarinfo (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Disa Karlsson, Studentavdelningen
E-post: vagledarinfo@su.se

IT-avdelningens nyhetsbrev (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Mia Söderbärj
E-post: info@it.su.se

Sociala medier

Twitter
Kanalansvarig: Paul Parker, socmedia@su.se, Samverkansavdelningen
Redaktör svenska: Press och redaktion, press@su.se, Samverkansavdelningen
Redaktör engelska: Helene Komlos Grill, helene.komlos.grill@su.se, Samverkansavdelningen

Facebook, svenska och engelska kanalerna
Kanalansvarig/redaktör: Paul Parker, socmedia@su.seSamverkansavdelningen

YouTube, svenska och engelska kanalerna
Kanalansvarig/redaktör: Paul Parker, socmedia@su.se, Samverkansavdelningen

Instagram
Kanalansvarig/redaktör: Nina Wånggren, instagram@su.seSamverkansavdelningen

LinkedIn, svenska och engelska kanalerna
Kanalansvarig/redaktör: Helene Komlos Grill, helene.komlos.grill@su.se, Samverkansavdelningen

Twitter Juridicum, svenska
Redaktör: Staffan Westerlund, staffan.westerlund@juridicum.su.se, Juridiska institutionen

Universitetets ledningsinformation (ULI)

Universitetets ledningsinformation” är en informationskanal från universitetsledningen till chefer inom universitetet.
Redaktör: Press och redaktion, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
Godkända texter skickas till: ledningsinformation@su.se

Webbplatser

www.su.se (ca 50 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
www.su.se/medarbetare (ca 65 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
www.su.se/english (ca 25 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
Huvudredaktör/Content Manager: Marie Jackalin, suwebb@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

www.su.se/play (ca 10 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
Huvudredaktör/Content Manager: Paul Parker, play@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

Portaler

Alumnportalen
Huvudredaktör: Anna Niva, alumn@su.se, Samverkansavdelningen

Lärarutbildningsportalen
Huvudredaktör: Nicole Thorén, nicole.thoren@su.se, Områdeskansliet för humanvetenskap

Mitt universitet (mitt.su.se)
Huvudredaktör: Mia Söderbärj
E-post: info@it.su.se

Externa kanaler

Fasta annonsplatser i externa tidningar:

Dagens Nyheter (På gång-annons)
Redaktör: Sofia Fossum, sofia.fossum@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

Fysiska mötesplatser

Stockholms universitet medverkar vid flera externa evenemang. Se vidare under Evenemang.

Informationsskärmar

Annonser till informationsskärmar gör du i Photoshopmallar som du hittar i mediabanken, su.se/visuellidentitet/verktyg. Under Informationsskärmar finns lista och bilder på de olika mallar som finns att tillgå, samt en lathund till din hjälp där du ser exakt hur du gör i respektive mall.​

Informationsskärmarna finns här:

Centrala:
- Aula Magna
- Arrheniuslaboratoriet
- Frescati, hus A (2 st)
- Geovetenskapens hus (2 st)
- Universitetsbiblioteket, hus D

Lokala:
- DSV, Kista
- Kräftriket
- Studenthuset

Nätverk

För Komunikationsnätverket vid Stockholms universitet se vidare under Nätverk och utbildningar.

Press och omvärldsbevakning

Press och redaktion

Sofia Lagergren, Elsa Helin, Stefan Nyman, Hanna Hellzén Cramér, Per Larsson, Karin Tjulin och Anna-Karin Landin (tjl), Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se
E-post: redaktion@su.se

Press och omvärldsbevakning: Lärarutbildning

Pressekreterare Gunilla Nordin, gunilla.nordin@su.se, Områdeskansliet för humanvetenskap

Tryckta kanaler

Universitetsnytt
Redaktör: Per Larsson, per.larsson@su.se, Samverkansavdelningen

Här hittar du mer information om Universitetsnytt samt alla nummer av tidningen.

 

Kontaktinformation kommunikation

Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet

Presentationssidor för Sektionen för kommunikation