Digitala kanaler

Bloggar

Stockholm University Press blogg (Universitetsförlagets kanal om open access-publicering, open science, licensfrågor och nyheter från Stockholm University Press)
Redaktör: Christina Lenz, Universitetsbiblioteket

Nyhetsbrev

Universitetets nyhetsbrev (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Press och redaktion, Kommunikationsavdelningen
E-post: nyhetsbrev@su.se

University newsletter (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: (Vakant), Kommunikationsavdelningen
E-post: newsletter@su.se

Nyheter för medarbetare (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Press och redaktion, Kommunikationsavdelningen
E-post: medarbetarnyheter@su.se

Bibliotekets nyhetsbrev
Universitetsbibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med öppen tillgång, nyutkomna böcker från Stockholm University Press samt om senaste avsnitten av podden Bakom bokhyllan. Det kommer ut några gånger per termin. 

Kommunikationsnätverkets nyhetsbrev (för kommunikatörer på SU, digitalt)

Har du några frågor kontaktar du kommunikationsnatverket@su.se.

Vill du bli medlem och därmed få utskick från Kommunikationsnätverket klickar du här. >>

Redaktör: Stefan Nyman, Kommunikationsavdelningen
E-post: kommunikationsnatverket@su.se

Team miljös nyhetsbrev (för medarbetare, digitalt)
Avsändare: Centrala miljöfunktionen vid Stockholms universitet

Nyhetsbrev från Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Henrik Smedjegården
E-post: nyhetsbrev@fs.su.se

Nyhetsbrev alumnnätverket (externt, digitalt)

Redaktör: Karin Bohlin Folcker
E-post: alumn@su.se

Nyhetsbrev från Humanistiska fakulteten (för institutionernas medarbetare)
Redaktör: Anna Frykholm (föräldraledig), Humanistiska fakultetskansliet

Nyhetsbrev från Samhällsvetenskapliga fakulteten (för institutionernas medarbetare)
Redaktör: (Vakant från 1 feb 2023) Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Nyhetsbrev från Naturvetenskapliga fakulteten (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Sanna Lundsten, sanna.lundsten@su.se, Naturvetenskapliga fakultetskansliet

Vägledarinfo (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Therese Jonsson, Studentavdelningen
E-post: vagledarinfo@su.se

Aktuellt från International Office (internt för utbyteskoordinatorer och andra administratörer med internationella frågor, digitalt)
Redaktör: Disa Karlsson, Studentavdelningen
E-post: utbyteskoordinator@su.se

News from Student Services (externt för internationella programstudenter, inresande utbytesstudenter och PhD studenter, digitalt)
Redaktör: Norah Shagir, Studentavdelningen
E-post: study@su.se  

IT-avdelningens nyhetsbrev (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Mia Söderbärj, IT-avdelningen
E-post: info@it.su.se

Aktuell studieinformation från Studentavdelningen (digitalt, för studievägledare vid gymnasieskolor och folkhögskolor respektive komvux, sfi och jobbtorg)
Redaktör: Therese Jonsson, Studentavdelningen

Sociala medier

Twitter (Målgrupper: 1.internationella forskare, 2.presumtiva masterstudenter (30+), 3.samverkanspartners, 4.SU-medarbetare
Kanalansvarig: Press och redaktion, redaktion@su.se

Kommunikationsavdelningen
Redaktör svenska: Press och redaktion, redaktion@su.se, Kommunikationsavdelningen
Redaktör engelska Twitter: (vakant), Kommunikationsavdelningen

Facebook (Målgrupper: 1.presumtiva studenter (alla åldrar), 2.befintliga studenter, 3.alumner, 4.allmänheten)
Kanalansvarig: socmedia@su.se, Kommunikationsavdelningen

YouTube, svenska och engelska kanalerna (Målgrupper: 1.presumtiva studenter (alla åldrar), 2. befintliga studenter, 3.alumner, 4.allmänheten)
Kanalansvarig: (Vakant), socmedia@su.se, Kommunikationsavdelningen

Instagram (Målgrupper: 1.presumtiva studenter (alla åldrar), 2. befintliga studenter, 3.allmänheten)
Kanalansvarig: (Vakant), instagram@su.se, Kommunikationsavdelningen

Instagram – @stockholm_university_abroad (Målgrupp: befintliga studenter)
Kanalansvarig: Åsa Landes och LoranaKuruzovic, 
studentutbyte@su.se, Studentavdelningen

LinkedIn (Målgrupper: 1.alumner, 2.internationella forskare, 3.jobbsökande, 4.presumtiva studenter (30+), 5.allmänheten)
Kanalansvarig: (Vakant), socmedia@su.se, Kommunikationsavdelningen

Annonsering/kampanjer i sociala medier
E-post: socmedia@su.se, Kommunikationsavdelningen

Twitter Juridicum, svenska
Redaktör: Natalie Oliwsson, Natalie.Oliwsson@juridicum.su.se, Juridiska institutionen

Universitetets ledningsinformation (ULI)

Universitetets ledningsinformation” är en informationskanal från universitetsledningen till chefer till dekaner, prefekter, föreståndare samt avdelningschefer inom förvaltningen. (Nya chefer får automatiskt utskicket.)
Redaktör: Press och redaktion, Kommunikationsavdelningen
Godkända texter skickas till: ledningsinformation@su.se

Webbplatser

Stockholms universitet har flera hundra webbplatser inom universitetsförvaltning och kärnverksamhet. På de fyra cenrala webbplatserna finns drygt 50 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen.

Ansvarig ingångsredaktör för su.se/utbildning och su.se/education: Karin Persson, karin.k.persson@su.se, Studentavdelningen

Ansvarig ingångsredaktör för forskningsingångarna på su.se och su.se/english: Vakant, Kommunikationsavdelningen

Ansvarig ingångsredaktör för Om universitetet-ingångarna på su.se och su.se/english: Marie Jackalin, marie.jackalin@su.se, Kommunikationsavdelningen

Huvudredaktör/Content Manager Web: Marie Jackalin, marie.jackalin@su.se, Kommunikationsavdelningen

Lista på kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet. Personerna är ansvariga huvudredaktörer för motsvarande webbplats om inte annat anges >>

Informationsskärmar

Annonser till informationsskärmar gör du i Photoshopmallar som du hittar i mediabanken. Under Informationsskärmar finns lista och bilder på de olika mallar som finns att tillgå, samt en lathund till din hjälp där du ser exakt hur du gör i respektive mall.​

Informationsskärmarna finns här:

Centrala:
- Aula Magna
- Arrheniuslaboratoriet
- Frescati, hus A (2 st)
- Geovetenskapens hus (2 st)
- Universitetsbiblioteket, hus D

Lokala:
- DSV, Kista
- Kräftriket
- Studenthuset
- Servicecenter (Fastighetsavdelningen, utanför Biblioteket i D-huset)

Press och omvärldsbevakning

Press och redaktion

Anna von Corswant, Johnny Bergenholtz-Foglander, Anette Gärdeklint Sylla, Annika Hallman, Per Larsson, Karin Tjulin, Gunilla Nordin, Kommunikationsavdelningen
Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se
E-post: redaktion@su.se

 

Tryckta kanaler

Universitetsnytt
Universitetsnytt var universitetets personaltidning. Sista numret kom i maj 2020.

Här hittar du de senaste årens nummer av tidningen.