OBS! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR FULLSATT! Vill du komma men ej hunnit anmäla dig? Maila till kommunikationsnatverket@su.se

Kom och lyssna och diskutera tillsammans med dina kommunikationskollegor!

Foto: Anna Karin Landin
Foto: Anna Karin Landin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hitta till Vivi Täckholmsalen: Enklaste sättet att komma till ingången vid Svante Arrhenius väg 20 A när man kommer söderifrån är att ta vägen rakt in mellan hus D och E, Arrheniuslaboratorierna. Då ser man ingången rakt fram. Följ sedan skyltarna innanför entrén för att hitta till Vivi Täckholmssalen. Hitta hit

Anmälan: senast 29 januari.
Kostnad: Deltagandet är gratis men vi debiterar 500 kr om du anmäler dig och inte kommer. Fika ingår.
Information: Nätverkets koordinator Sofia Fossum, sofia.fossum@su.se, 072-143 26 02

Program:

12.30-12.35: Välkommen

Förutsättningar för kommunikationsarbetet vid SU

12.35–12.55: Kommunikationsarbetet vid Stockholms universitet 2020
Kommunikationschef Linda Carlsson pratar om vad som kommer att påverka universitetets kommunikationsarbete 2020 och vad som händer just nu. Hon lyfter också den nya kommunikationspolicyn och styrdokument samt tar upp internkommunikationen och digitalisering inom universitetet.  

12.55–13.15: På gång inom områdeskanslierna
Mona Wallin, kommunikatör, områdeskansliet för humanvetenskap, Lina Enell och Per Nordström, informatörer, områdeskansliet för naturvetenskap berättar bland annat om sina uppdrag och vad som är på gång inom områdena.

13.15–13.25: BENSTRÄCKARE

Digital kommunikation / digitalisering

13.25–13.55: Vad händer inom projekt Webb2021? 
Anna Karin Haspe, projektledare för universitetets webbutvecklingsprojekt Webb2021, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen, berättar om arbetet inom projektet och tidplan. Medverkar gör också Serena Nobili, kommunikatör vid Fysikum.

13.55–14.05: Universitetets visuella identitet
Elisabeth Lundmark, kommunikatör, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen informerar om pågående översynen av den visuella identiteten, ny webbutik för profilprodukter och produktionsstöd.

Studentkommunikation

14.05–14.25: Studentkommunikation
Linda Hedblad Ring, projektledare för nationell studentkommunikation, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen informerar om kampanj 2020 samt tar upp profilering och verktyg för arbete med studentkommunikation. 

14.25–14.35: Relationsskapande alumnaktiviteter
Erica Öjermark Strzelecka, projektledare för alumnverksamheten, Sektionen för relationer och evenemang, Samverkansavdelningen berättar om hur man arbetat med relationsskapande aktiviteter inom alumnverksamheten samt om planeringen framåt.

14.35–14.55: PAUS MED FIKA

Internationell kommunikation

14.55–15.15: Internationell kommunikation
Helene Komlos Grill, projektledare för internationell kommunikation och Stefan Nyman, kommunikationsstrateg, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen berättar om samarbetet Civis, universitetsalliansen Stockholm trio samt om det digitala magasinet The Conversation.

Redaktionell kommunikation

15.15–15.35: Redaktionell kommunikation
Annika Hallman, kommunikatör och Gunnar Zetterberg, gruppledare och filmproducent, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen berättar om hur du kan utveckla det redaktionella arbetet. Vad krävs för att kommunicera vetenskap och hur berättar man på ett bra sätt med bild? Hur gestaltar man forskning i film? Exempel visas bland annat i nyproducerade filmer med fokus på hållbarhet och Agenda 2030.

15.35–15.45: BENSTRÄCKARE med mentimeterfrågor

15.45–16.00: Medieanalys 2019
Johnny Bergenholtz-Foglander, pressekreterare, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen presenterar den medieanalys som är gjord för år 2019.

16.00–16.20: 
Stefan Nyman, kommunikationsstrateg, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen summerar de två mentimeterfrågorna och sammanfattar dagen.

16.20: Vi avslutar dagen och går vidare till mingel med drycker (på egen bekostnad) och tillbehör i Bistron, Bloms Paviljong.
Hitta till Bloms Paviljong: Bloms Paviljong ligger nära Vivi Täckholmsalen. Karta Bloms Paviljong (503 Kb)

OBS! NÄTVERKSTRÄFFEN ÄR FULLSATT! Vill du komma men ej hunnit anmäla dig? Maila till kommunikationsnatverket@su.se