Checklista

Checklistan är till för institutioner, centra och övriga enheter inom Stockholms universitet som funderar på att starta ett konto i sociala medier, en blogg eller liknande.

Checklistan är tänkt att vara ett stöd för vad man ska tänka på innan man startar så att man vet vilka resurser och vilka lagar och regler som gäller för sociala medier.

Checklista för sociala medier (79 Kb)

Sociala medier vid Stockholms universitet

Universitetet har flera konton i olika sociala medier. Utöver de universitetsgemensamma kanalerna har även några av universitetets institutioner, centra och förvaltningsavdelningar egna kanaler.

Att skriva för sociala medier

Under Text och språk hittar du riktlinjer för vad du ska tänka på när du skriver för sociala medier.

Innehållsansvar

Innehållsansvar har den som är högste chef vid institutionen, institutet, centrat eller avdelningen inom universitetetsförvaltningen. Det är enheter med ett 3-siffrigt "institutionsnummer" som räknas in. Övriga institut och centra ligger under en institution eller fakultet. Ytterst är rektor ansvarig för innehåll i sociala medier-kanaler där universitetet är avsändare.

Regler och policys

För alla kanaler, oavsett vem som har innehållsansvar eller är redaktör, gäller att universitetets visuella identitet, tonalitet och språkriktlinjer ska följas. Dessa finns i:

Kriskommunikation

För hjälp och stöd i krissituationer, se vidare under Kriskommunikation.