Denna webbsida har kortadressen: su.se/webbalias och su.se/kortadresser

Urval av befintliga korta webbadresser

Webbredaktörer, främst inom universitetsförvaltningen, har ansvar för innehållets aktualitet, kvalitet och att innehållet utvecklas. 

Huvudredaktör, Marie Jackalin, för su.se, su.se/english och su.se/medarbetare kallar till arbetsmöten för struktur- och innehållsutveckling på de olika ingångarna och till några av landningssidorna nedan. 

Under 2019 kommer inte struktur- och innehållsutvecklingsmöten hållas för su.se/utbildning respektive su.se/education med hänsyn till att dessa ingångar är först ut i projektet webb2021. 

För studenter

Webbredaktör
su.se/admittedstudents Studentavdelningen
su.se/bestallkatalogen Studentavdelningen
su.se/coursecatalogue Studentavdelningen
su.se/ouralumni Erica Öjermark Strzelecka, Samverkansavdelningen

su.se/mittsu

su.se/mysu

Mia Söderbärj, IT-avdelningen
su.se/departmentalcoordinators Studentavdelningen
su.se/disability Studentavdelningen
su.se/disputationer Studentavdelningen
su.se/disputationsprocess Studentavdelningen
su.se/dissertationdefence Studentavdelningen
su.se/egentligen Studentavdelningen
su.se/entryrequirements Studentavdelningen
su.se/examen Studentavdelningen
su.se/english/mfs Studentavdelningen
su.se/funktionsnedsattning
su.se/funktionsnedsattning/introduktionskurs
Studentavdelningen
su.se/mycareer Studentavdelningen
su.se/english/ps Studentavdelningen
su.se/exchange-students Studentavdelningen
su.se/introduktionsdagar Studentavdelningen
su.se/mastersprogrammes Studentavdelningen
su.se/mfs Studentavdelningen 
su.se/nordlys Studentavdelningen
su.se/north2north Studentavdelningen
su.se/orientationday Studentavdelningen
su.se/orientationweek Studentavdelningen
su.se/partneruniversitet Studentavdelningen
su.se/partneruniversities Studentavdelningen
su.se/ps Studentavdelningen
su.se/studera Nina Wånggren, Samverkansavdelningen
su.se/nystudent Studentavdelningen
su.se/scholarships Studentavdelningen
su.se/skolbesok Studentavdelningen

su.se/sprakverkstaden
su.se/sprakverkstaden/boka
su.se/sprakverkstaden/tips

Studentavdelningen
su.se/study Nina Wånggren, Samverkansavdelningen
su.se/studentambassador Studentavdelningen
su.se/studenthalsan Studentavdelningen
su.se/studenthealth Studentavdelningen
su.se/studenthousing William Edwin, Fastighetsavdelningen
su.se/studentlife suwebb@su.se, Samverkansavdelningen (SUS kommunikatör)
su.se/studentliv suwebb@su.se, Samverkansavdelningen (SUS kommunikatör)
su.se/studentservice Studentavdelningen
su.se/student-services Studentavdelningen
su.se/studentsupport Mia S, IT-avdelningen
su.se/studerautomlands Studentavdelningen
su.se/studievagledning Studentavdelningen
su.se/studyabroad Studentavdelningen
su.se/studycounselling Studentavdelningen
su.se/studyqa Studentavdelningen
su.se/english/studentsupport Mia S, IT-avdelningen
su.se/oppethus Studentavdelningen
su.se/student/programvara Mia S, IT-avdelningen
su.se/utbildningskatalog Studentavdelningen (externt system)
su.se/utbyteskoordinatorer Studentavdelningen
su.se/utlandsstudier Studentavdelningen
su.se/valkomstdagen Studentavdelningen
su.se/vfu Studentavdelningen
su.se/writingservice Studentavdelningen
   
För alumner Webbredaktör
su.se/alumn Erica Öjermark Strzelecka, Anna Niva, Samverkansavdelningen 
su.se/alumni Erica Öjermark Strzelecka, Anna Niva, Samverkansavdelningen 
su.se/alumndagen Erica Öjermark Strzelecka, Anna Niva, Anne Heikinnen Sandberg, Samverkansavdelningen
su.se/alumntraffen

Erica Öjermark Strzelecka, Anna Niva, Anne Heikinnen Sandberg, Samverkansavdelningen

   
För medarbetare Webbredaktör
su.se/anstalld Agnes Lohman, konsult, Personalavdelningen (samt webbredaktörer från förvaltningsavdelningar)
su.se/hr Vakant, Personalavdelningen
su.se/ladok Studentavdelningen
su.se/serviceportalen Mia S, IT-avdelningen (externt system)
su.se/forskare Iuliana Domina, Avdelningen för forskningsstöd, Karin Stenbeck, Universitetsbiblioteket, Marie Jackalin, Samverkansavdelningen
su.se/friskvard Vakant, Personalavdelningen

su.se/internationalisering
su.se/internationalisation

Helene KG, Samverkansavdelningen
su.se/kanaler suwebb@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/kommunikation Elisabeth, Samverkansavdelningen
su.se/medarbetare (webbplats) Marie Jackalin, Samverkansavdelningen
su.se/personalgym Johan Cederström, Kulturgeografiska institutionen
su.se/researchers Iuliana Domina, Avdelningen för forskningsstöd, Karin Stenbeck, Universitetsbiblioteket, Marie J, Samverkansavdelningen (3 olika avdelningar)
su.se/researcherhousing Maria Haraldsson, Fastighetsavdelningen

www.su.se/mintelefon

Helpdesk, IT-avdelningen
su.se/polopoly Anna Karin Haspe, Samverkansavdelningen
su.se/programvara Mia S, IT-avdelningen
su.se/stodsystem suwebb@su.se, Samverkansavdelningen

su.se/samverkansstod

su.se/staff (Ingång på su.se/english)

Marie Jackalin, Samverkansavdelningen
su.se/visuellidentitet visuellidentitet@su.se, Samverkansavdelningen
   
För presumtiva medarbetare Webbredaktör
su.se/relocation Helene Komlos Grill, Samverkansavdelningen
su.se/vacancies suwebb@su.se. Personalavdelningen och Samverkansavdelningen
su.se/ledigaanstallningar suwebb@su.se. Personalavdelningen,  Samverkansavdelningen
su.se/jobb Tarja K, Personalavdelningen (externt system)
su.se/job Tarja K, Personalavdelningen (externt system)
su.se/itjobb Mia S, IT-avdelningen
su.se/pedpris Annika Forslund, CEUL
su.se/pedagogicalprize Annika F, CEUL
   
Ändamål Webbredaktör
su.se/aktivera Mia S, IT-avdelningen
su.se/akademiskahogtider Anne H S, Samverkansavdelningen
su.se/ceremonies Anne H S, Samverkansavdelningen
su.se/albano Nina Wånggren, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/almedalen Nina Wånggren, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/evenemang Anette Gärdeklint Sylla, Samverkansavdelningen
su.se/forskardagarna Anette G S, Samverkansavdelningen
su.se/innovation Johan Arnell, Samverkansavdelningen
www.su.se/criminologyprize Siri Haavimb, Kriminologiska institutionen. Nyheter & evenemang: redaktion@su.se
www.su.se/kriminologipriset Siri Haavimb, Kriminologiska institutionen. Nyheter & evenemang: redaktion@su.se
su.se/nastudenter suwebb@su.se, Samverkansavdelningen & karriarservice@su.se, Studentavdelningen
su.se/nobel, su.se/nobelpris Basfakta: Marie J, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/nobelprize Basfakta: Marie J, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/nyttkort  Mia S, IT avdelningen
su.se/oppettider suwebb@su.se,  Samverkansavdelningen
su.se/oppnaforelasningar Anette G S, Samverkansavdelningen
su.se/profilomraden Marie J, Lina Enell, Anna Frykholm (3 olika avdelningar)
su.se/profileareas Marie J, Lina E, Anna Frykholm (3 olika avdelningar)
su.se/rankning redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/ranking redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/rats Magnus Bremmer, Humanvetenskapliga områdeskansliet
su.se/regulations Henrik Lindell, Rektors kansli
su.se/stodsu Helena Björck, Samverkansavdelningen
su.se/styrdokument Henrik Lindell, Rektors kansli
su.se/gdpr Marie J, Samverkansavd & Mia S, IT-avdelningen
su.se/english/gdpr Marie J, Samverkansavd & Mia S, IT-avdelningen
su.se/personuppgifter Marie J, Samverkansavd & Mia S, IT-avdelningen
su.se/privacypolicy Marie J, Samverkansavd & Mia S, IT-avdelningen
su.se/gdpranvisningar Marie J, Samverkansavd & Mia S, IT-avdelningen
su.se/consents Marie J, Samverkansavd & Mia S, IT-avdelningen
   
su.se/evenemangsformular

För alla utan webbredaktörskunskap.
Bevakas och publiceras av redaktion@su.se på vardagar och  arbetstid