Denna webbsida har kortadressen: su.se/webbalias och su.se/kortadresser

Urval av befintliga korta webbadresser

Webbredaktörer, främst inom universitetsförvaltningen, har ansvar för innehållets aktualitet, kvalitet och att innehållet utvecklas. 

Huvudredaktör, Marie Jackalin, för su.se, su.se/english och su.se/medarbetare kallar till arbetsmöten för struktur- och innehållsutveckling på de olika ingångarna och till några av landningssidorna nedan. Ingångsredaktör, Karin Persson, Studentavdelningen kallar till struktur och innehållsutvecklingsmöten för su.se/utbildning och su.se/education.

För studenter

Webbredaktör/innehållsansvar  
su.se/admittedstudents Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/antagning Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/applicationdates Karin P, Studentavdelningen  
su.se/bestallkatalogen Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/blilarare Nicole Thorén, Områdeskansliet för humanvetenskap  
su.se/career Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/civis Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/civis/exchange Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/civis/student Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/coursecatalogue Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/ouralumni alumni@su.se, Samverkansavdelningen, Karin P, Studentavdelningen  

su.se/mittsu

su.se/mysu

Mia Söderbärj, IT-avdelningen  
su.se/degrees Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/departmentalcoordinators Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/disability Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/disputationer Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/disputationsprocess Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/dissertationdefence Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/egentligen Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/english/infocenter Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/entryrequirements Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/erasmuspraktik Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/erasmusutbyte Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/examen Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/english/mfs Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/funktionsnedsattning
su.se/funktionsnedsattning/introduktionskurs
Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/infocenter Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/mycareer Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/english/ps Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/exchange-students Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/karriarservice Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/lararutbildningar Nicole Thorén, Humanvetenskapliga fakultetskansliet  
su.se/livingcosts Karin P, Studentavdelningen  
su.se/mastersfair Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/mastersprogrammes Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/matnyttigt Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/mfs Karin Persson, Studentavdelningen   
su.se/nordlys Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/north2north Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/orientationday Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/partneruniversitet Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/partneruniversities Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/predeparture Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/ps Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/reellkompetens Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/registrering Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/sisu Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studera Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/newstudent Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/nystudent Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/scholarships Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/skolbesok Karin Persson, Studentavdelningen  

su.se/sprakverkstaden

Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/stipendier Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/study Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studentambassador Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studentbostader suwebb@su.se, Samverkansavdelningen  
su.se/studenthalsan Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studenthealth Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studenthousing William Edwin, Fastighetsavdelningen  
su.se/studenthuset Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studentlife suwebb@su.se, Samverkansavdelningen (SUS kommunikatör)  
su.se/studentliv suwebb@su.se, Samverkansavdelningen (SUS kommunikatör)  
su.se/studentservice Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/student-services Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studentsupport Mia S, IT-avdelningen  
su.se/studentunions Studentavdelningen, Samverkansavdelningen, SUS  
su.se/studerautomlands Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studiebesok Karin P, Studentavdelningen  
su.se/studievagledning Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studyabroad Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studycounselling Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/studyhandbook Karin P, Studentavdelningen  
su.se/studyqa Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/styrdokument/disciplinarenden Rektors kansli  
su.se/termdates Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/english/studentsupport Mia S, IT-avdelningen  
su.se/oppethus Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/student/programvara Mia S, IT-avdelningen  
su.se/utbildningskatalog Karin Persson, Studentavdelningen (externt system)  
su.se/utbyteskoordinatorer Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/utlandsstudier Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/valkomstaktiviteter Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/vfu Karin Warvlin, Studentavdelningen  
su.se/waitinglist Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/webinars Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/welcomeactivities Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/writingservice Karin Persson, Studentavdelningen  
su.se/yrkeslarare Karin Persson, Studentavdelningen  
     
För alumner Webbredaktör  
su.se/alumn Erica Öjermark Strzelecka, Daniel Axelsson, Samverkansavdelningen   
su.se/alumni Erica Öjermark Strzelecka, Daniel Axelsson, Samverkansavdelningen   
     
För medarbetare Webbredaktör  
su.se/anstalld Agnes Lohman, konsult, Personalavdelningen (samt webbredaktörer från förvaltningsavdelningar)  
su.se/hr Agnes Loman, konsult, Personalavdelningen  
su.se/ladok Studentavdelningen  
su.se/serviceportalen

Mia S, IT-avdelningen (externt system)

 
su.se/faktatillit Annika Hallman, Samverkansavdelningen  
su.se/forskare

Emily Dock Åkerman, Avdelningen för forskningsstöd, Karin Stenbeck, Universitetsbiblioteket, Ann Pantzar, Samverkansavdelningen

   
su.se/friskvard Vakant, Personalavdelningen  

su.se/internationalisering
su.se/internationalisation

Helene KG, Samverkansavdelningen, Gunvor Latva, Fastighetsavdelningen, Emily Åkerman, Avd för forskningsstöd  
su.se/kanaler suwebb@su.se, Samverkansavdelningen  
su.se/kommunikation Elisabeth Lundberg, Samverkansavdelningen  
su.se/medarbetare (webbplats) Marie Jackalin, Samverkansavdelningen  
su.se/personalgym Johan Cederström, Kulturgeografiska institutionen  
su.se/researchers

Emily Dock Åkerman, Avdelningen för forskningsstöd, Karin Stenbeck, Universitetsbiblioteket, Ann Pantzar, Samverkansavdelningen

 
su.se/researcherhousing Maria Haraldsson, Fastighetsavdelningen  

www.su.se/mintelefon

Helpdesk, IT-avdelningen  
su.se/polopoly Anna Karin Haspe, Samverkansavdelningen  
su.se/programvara Mia S, IT-avdelningen  
su.se/stodsystem suwebb@su.se, Samverkansavdelningen  

su.se/samverkansstod

su.se/staff (Ingång på su.se/english)

suwebb@su.se, Samverkansavdelningen  
su.se/visuellidentitet visuellidentitet@su.se, Samverkansavdelningen  
 

 

 
För presumtiva medarbetare Webbredaktör  
su.se/relocation Helene Komlos Grill, Samverkansavdelningen  
su.se/vacancies suwebb@su.se. Personalavdelningen och Samverkansavdelningen  
su.se/ledigaanstallningar suwebb@su.se. Personalavdelningen,  Samverkansavdelningen  
su.se/jobb Tarja K, Personalavdelningen (externt system)  
su.se/job Tarja K, Personalavdelningen (externt system)  
su.se/itjobb Mia S, IT-avdelningen  
su.se/pedpris Annika Forslund, CEUL  
su.se/pedagogicalprize Annika F, CEUL  
     
Ändamål Webbredaktör  
su.se/aktivera Mia S, IT-avdelningen  
su.se/akademiskahogtider Anne H S, Samverkansavdelningen  
su.se/ceremonies Anne H S, Samverkansavdelningen  
su.se/albano Gunvor Latva, Fastighetsavdelningen   
su.se/almedalen Paul Parker, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen  
su.se/evenemang Anette Gärdeklint Sylla, Samverkansavdelningen  
su.se/forskardagarna Anette G S, Samverkansavdelningen  

su.se/incident

su.se/english/incident

Karin TJ, Kommunikationsavdelningen samt Fastighetsavdelningen  
su.se/innovation Ann Panzar, Samverkansavdelningen  
www.su.se/criminologyprize Siri Haavimb, Kriminologiska institutionen. Nyheter & evenemang: redaktion@su.se  
www.su.se/kriminologipriset Siri Haavimb, Kriminologiska institutionen. Nyheter & evenemang: redaktion@su.se  
su.se/nastudenter suwebb@su.se, Samverkansavdelningen & karriarservice@su.se, Studentavdelningen  
su.se/nobel, su.se/nobelpris redaktion@su.se, Samverkansavdelningen  
su.se/nobelprize redaktion@su.se, Samverkansavdelningen  
su.se/nyttkort  Mia S, IT avdelningen  
su.se/oppettider suwebb@su.se,  Samverkansavdelningen  
su.se/oppnaforelasningar Anette G S, Samverkansavdelningen  
su.se/prisma Emily Dock Åkerman, Avdelningen för forskningsstöd  
su.se/profilomraden Områdeskanslierna: Lina Enell, Anna Frykholm, Rebecca Röhlander, Staffan Westerlund  
su.se/profileareas Områdeskanslierna: Lina Enell, Anna Frykholm, Rebecca Röhlander, Staffan Westerlund  
su.se/rankning redaktion@su.se, Samverkansavdelningen  
su.se/ranking redaktion@su.se, Samverkansavdelningen  
su.se/rats Humanvetenskapliga områdeskansliet  
su.se/regulations Henrik Lindell, Rektors kansli  
su.se/stodsu Daniel Axelsson, Samverkansavdelningen  
su.se/styrdokument Henrik Lindell, Rektors kansli  
su.se/gdpr DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli  
su.se/english/gdpr DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli  
su.se/personuppgifter DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli  
su.se/privacypolicy DSO, Rättssekretariatet, Rektorskansli  
su.se/gdpranvisningar DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli  
su.se/consents DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli  
     
su.se/evenemangsformular

För alla utan webbredaktörskunskap.
Bevakas och publiceras av redaktion@su.se på vardagar och  arbetstid