Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Gör en djupdykning i hybridundervisning 2021-05-07 Läs din högskolepedagogiska kurs i hybridformat. I höst erbjuder Centrum för universitetslärarutbildning universitetets lärare att läsa baskursen UL1 på ett nytt sätt i nya hybridlärosalar i campus Albano.
 • Workshop: Video i dina kurser ─ motiverande kursdesign och skärminspelning 2021-05-07 Du är universitetslärare och vill få grepp om hela processen när det gäller att skapa en videoinspelning för din kurs, allt ifrån konceptutveckling och manus till skärminspelning samt publicering i till exempel Videotjänsten eller i Athena.
 • Almar fälls på Frescati 2021-05-07 Almsjukan har tyvärr drabbat almarna på Frescati och därför kommer alla dessa träd att tas ner.
 • Planerat strömavbrott 11-12 maj 2021-05-07 Under förmiddagen den 12 maj kommer det inte att vara möjligt att låna böcker på biblioteket. Störningen beror på att Akademiska Hus genomför ett planerat strömavbrott mellan den 11 och 12 maj. Även andra tjänster hos biblioteket kommer periodvis att vara onåbara mellan kl 15.00 den 11 maj och kl 12.00 den 12 maj.
 • Fyllnadsval fakultetsnämnden 2021 2021-05-07 Valberedningen föreslår att professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI), utses till ny suppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden under resterande del av mandatperioden som sträcker sig till och med 2023.
 • Foto: Niklas Björling. Nu påbörjat: upphandling av kemikaliehanteringssystem 2021-05-07 Arbetet med att upphandla ett kemikaliehanteringssystem för Stockholms universitet har påbörjats och är inne i det initiala, informationsinhämtande, skedet.
 • Frågestund om datahantering: samhällsvetenskap 2021-05-07 Välkommen att delta på en digitala frågestund om datahantering, FAIR data och öppen tillgång till forskningsdata med inriktning samhällsvetenskap.
 • Workshop: Glappet — undervisa nya studenter till att bli självständiga inlärare 2021-05-07 Vilka erfarenheter av undervisning har nya studenter med sig från gymnasiet? Hur kan du hjälpa dina studenter att utvecklas till självständiga inlärare? Med stöttande undervisning kan du som lärare överbrygga det glapp som många studenter upplever mellan gymnasiets undervisningsformer och högre studier, och på så vis också minska avhopp och öka genomströmningen på dina kurser.
 • Workshop: Så gör du en professionell videoinspelning på kontoret eller hemma 2021-05-07 Universitetslärare producerar allt mer media hemma och på sina kontorsrum. Det kan handla om förinspelad film till Omvänt klassrum eller direkt kommunikation via till exempel Zoom. Hur gör du då dina produktioner på ett professionellt sätt? Lär dig mer i virtuell workshop med mediepedagog Jonas Collin. Gästföreläsare: Erika Höghede ─ skådespelerska och expert på icke-verbala uttryck
 • Vägledarinfo – ett nyhetsbrev från Studentavdelningen 2021-05-07 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Ny rutin – Kontaktperson för lokalvård 2021-05-07 Nu finns en ny rutin som innebär att prefekt, föreståndare direkt underställd dekanus, eller avdelningschef inom förvaltningen, själv kan tilldela rollen som kontaktperson för lokalvård.
 • Utbildningar i digital tillgänglighet för alla medarbetare 2021-05-06 Funka.com erbjuder utbildningsfilmer i ämnet digital tillgänglighet till alla medarbetare på Stockholms universitet.
 • Ledigt jobb: Forskare i GENPARENT-projektet 2021-05-06 En plats som forskare i GENPARENT-projektet vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet. Anställningen avser heltid och gäller under ett år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.
 • Tio tips som gör din Zoom-undervisning mer tillgänglig 2021-05-05 Att undervisa online har blivit ett vanligt inslag i en universitetslärares vardag och många studenter uppskattar den nya formen av digital undervisning. Men att undervisa online kan många gånger upplevas som en svår uppgift om man inte är van och det kan då vara lätt att glömma bort tillgängligheten. Här är konkreta tips som gör din Zoom-undervisning mer tillgänglig.
 • Nina Kirchner – isforskare i kamp mot klockan 2021-05-05 Tarfala forskningsstation är en av världens vackraste arbetsplatser, men också en av de mest svårjobbade. Nina Kirchner, ny föreståndare för Tarfala, är just hemkommen efter vårvinterns fältsäsong. Nu tar nästa fas vid, den där alla årets data ska analyseras.
 • Christina Schaffer vid Institutionen för naturgeografi talade om hållbarhetsaspekter i utbildningen. Hållbarhet viktigt inom utbildningen 2021-05-05 Hållbarhetsperspektiv inom utbildningen är en central del i universitetets klimatfärdplan. Frågan diskuterades vid årets Hållbarhetsforum och nu fortsätter arbetet med att skapa forum för att utveckla sådana utbildningar.
 • Forskningsmedel till strategiska forskningssatsningar 2021-05-04 Områdesnämnden för humanvetenskap har beviljat sju olika forskningsprojekt totalt 729 000 kronor i bidrag till strategiska satsningar. Satsningen syftar till att uppmuntra fakultetsöverskridande forskning och att ge stöd till innovativa forskningsinitiativ.
 • Mentorsprogrammet tillbaka till hösten 2021-05-04 Till hösten är det dags för Mentorsprogrammet att starta upp på nytt. Den lyckade satsningen från Humanvetenskapliga området sammanför juniora forskare med mentorer.
 • Podd #35 – Hur står sig forskningen i en infodemi? 2021-05-03 I spåren av coronapandemin har en våg av desinformation, spekulationer och konspirationsteorier om viruset också spridits över världen. Är förtroendet för vetenskapen hotat?
 • Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling. Akademisk frihet i teori och praktik 2021-05-03 Den akademiska friheten har varit föremål för flitig offentlig debatt under våren, inte minst i samband med diskussionerna kring den forskningspolitiska propositionen.
 • Foto: Leon/Unsplash Vill din institution delta i mentorskapsprogrammet 2021-2022? 2021-05-03 Den centrala alumnverksamheten bjuder nu in institutioner som vill delta i nästa läsårs mentorskapsprogram. Programmet stärker kopplingen mellan institutioner och alumner samt svarar på studenters behov av arbetslivsanknytning.
 • Kostnadsställe 2021-05-03 Dimensionen Kostnadsställe ger information om universitetets organisatoriska struktur och ansvarsfördelning. Kostnadsställe ersätter de befintliga dimensionerna Institution och Enhet.
 • Magnus Bygren. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet Sociologiprofessor som vill vända upp och ner på hur akademiker kommunicerar sin forskning 2021-05-03 – Sättet vi publicerar och kommunicerar forskning på är ålderdomligt. Det är absurt att vi som forskare kommunicerar våra forskningsresultat till 100 år gamla tidskrifter som inte är öppna för allmänheten att läsa, säger Magnus Bygren, professor i sociologi.
 • Central alumnenkät på gång 2021-04-29 En enkät har under april månad skickats ut till alla alumner som tog ut en examen under 2018 och 2019. Syftet är att ta reda på vart våra studenter tar vägen efter avslutad utbildning, vad de anser om sin utbildning och sin studietid.
 • Publicera populärvetenskapligt till 38 miljoner läsare 2021-04-29 Vill du nå ut internationellt med din forskning? Välkommen till workshop med The Conversation.
 • Atriumet är hjärtat av hus 2. Här sett från plan fyra där det blir restaurang, reception och kontor. Plan två, bottenvåningen, huserar undervisningslokaler. Plan tre undervisningslokaler och kontor och plan fem kontor. Allra längst ner finns garage och tekniska utrymmen. Dags att flytta in i Albano 2021-04-28 Efter omkring ett decennium av planering är Albano nu verklighet.
 • On April 22, 2021, US president Biden announced Call For Papers: SAGE Special Issue with Earth in focus 2021-04-27 SAGE guest editor and Stockholm University professor Miyase Christensen welcomes contributions from a wide variety of research fields to an upcoming special issue of the International Journal of Cultural Studies - On Mediations and the Environment: Earth in Focus.
 • Migrationsverket tar bort tidigare krav om minst 50-procentig närvaro för campusstudier 2021-04-26 På grund av fortsatt pandemi ändrar Migrationsverket under 2021 reglerna för studenter som har eller ansöker om uppehållstillstånd för studier i Sverige.
 • Figur som visar utsläpp i scope 1-3 Ny fas av klimatarbetet: en kartläggning av samtliga utsläpp 2021-04-26 Stockholms universitet går in i en ny fas i klimatarbetet genom att kartlägga universitetets hela klimatavtryck.
 • Sårbart system för arbetskraftsinvandring i Sverige 2021-04-26 Systemet för arbetskraftsinvandring i Sverige innebär en obalans i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det skapar en sårbarhet för migranter och en tillvaro präglad av osäkerhet, menar Linn Axelsson, forskare i kulturgeografi vid Stockholms universitet.
 • Christina Rudén. Foto: Jens Olof Lasthein Storslaget uppdrag till SU-forskare 2021-04-26 Christina Rudén från Stockholms universitet har blivit invald i EU-kommissionens nya högnivå-expertgrupp. Gruppen ska hjälpa till att genomföra den nya kemikaliestrategin.
 • Arbetsordning respektive Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet 2021-04-26 Här återfinns Arbetsordning vid Stockholms universitet samt universitetets Besluts- och delegationsordning.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning 2021-04-23 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 16 mars 2021.
 • Region Stockholm- Aktuell utlysning 2022 2021-04-21 Välkommen med ansökan 20 april – 2 september, 2021
 • Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2022 2021-04-21 Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du stödjer kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Nytt tillfälle söka rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning 2021-04-21 Den 21 april utlystes omgång 7 av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Deadline för att skicka in ansökningar är 24 juni.
 • Digital säkerhet fokus för ny gruppering inom informations- och IT-säkerhet 2021-04-21 Den nya informations- och IT-säkerhetsgruppen har som uppdrag att stödja institutioner/motsvarande i informations- och IT-säkerhetsfrågor. Just nu är det stort fokus på digital säkerhet men gruppen arbetar brett med alla frågor som rör området.
 • Vill du nå ut till en internationell publik med din forskning? 2021-04-21 Du som är forskare vid Stockholms universitet kan skriva populärvetenskapliga artiklar i The Conversation.
 • Ny katamaran för forskning vid Askölaboratoriet 2021-04-21 Nu är en ny arbetsbåt på väg till Askölaboratoriet för att modernisera den flotta som används för forskning, utbildning och marin miljöövervakning. Katamaranen kommer att ersätta R/V Limanda.
 • Regeringen föreslår fler platser på sommarkurser 2021-04-21 Regeringen föreslår ökade anslag till platser på sommarkurser i år. Enligt förslaget ska Stockholms universitet tilldelas drygt tio miljoner kronor extra.
 • Anslut säkert till universitetets nätverk via fjärranslutning/VPN 2021-04-20 Använd VPN för att ansluta säkert till universitetets nätverk när du arbetar hemifrån eller från annan plats. På så sätt kan du alltid komma åt din hemkatalog, din e-post och andra system som du normalt inte kan nå via internet.
 • Ny forskning visar att Birkas stadsvall var försedd med vallgrav 2021-04-20 Arkeologer från Arkeologiska forskningslaboratoriet visar att det funnits avsnitt av Birkas stadsvallen som varit försedda med ett försvarsdike, en ”vallgrav” utanför själva stadsvallen.
 • Majken Nilsens hemmakontor Ett år av hemarbete – visa din pandemivardag 2021-04-19 Hur ser ditt hemmakontor ut? Vilken bild symboliserar ditt pandemiår? Vi efterlyser bilder som du vill dela med dina kollegor. Vi börjar med att bjuda på några bilder från olika hemmakontor, från växthus till badkar.
 • SAMTAL@SU: Students´ ability to visualise chemistry in 2D & 3D through digital tools 2021-04-16 Samtal@SU is pleased to announce the seminar ‘University students´ ability to visualise chemistry in 2D & 3D through digital tools’ featuring Karolina Broman. Broman is senior lecturer in chemistry education at Umeå University. She is appointed excellent teacher and has received pedagogical awards. Karolina’s research interests range from context-based chemistry and students’ educational choices, to digital tools and techniques such as flipped teaching and the application of Virtual and Augmented Reality within university organic chemistry.
 • ”Roligt att skriva om något dagsaktuellt” 2021-04-16 Publiceringen gav ringar på vattnet och det är roligt att skriva för en bredare publik. Det är några kommentarer från forskare vid Stockholms universitet som har publicerat artiklar i The Conversation.
 • Digital undervisning och digitala tentor till sista oktober 2021 2021-04-16 Höstterminens undervisning och examinationer ska i huvudsak bedrivas digitalt fram till och med 31 oktober 2021 på samma sätt som under våren. Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får alltså inte samla fler än åtta personer och inga salstentor ges. Planeringen för sommarterminen ska finnas på institutionens webbsida senast 15 maj.
 • IKT-pedagogiskt samtal: Blended och hybridundervisning 2021-04-16 Välkommen att vara med i det tredje IKT-pedagogiska samtal, denna gång om blended och hybridundervisning. Framtiden är oviss, och vi har lärt oss mycket om onlineundervisning, men nu längtar många lärare och studenter tillbaka till campusundervisningen. Samtidigt kan många föredra att fortsätta studera online. Ska vi kombinera online och campusundervisning? Vilka utmaningar finns när man samtidigt har studenter online och i seminarierummet eller föreläsningssalen? Är lösningen att har delar av kursen online och andra delar på campus?
 • Flera av JMK:s forskare och experter medverkade under mars och april i medierna. Här ses Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert och journalistiklärare, JMK, medverka i Uppdrag Granskning den 3 mars 2021. Foto: Skärmdump SVT JMK:s forskare och experter kommenterade flitigt i medierna 2021-04-15 Under mars och april kommenterade flera av JMK:s forskare och experter nyhetshändelser i medierna. Kristina Widestedt, Maria Nilsson, Andreas Widholm, Jesper Huor, Christian Christensen, Nils Funcke, Ester Pollack och Sigurd Allern kommenterade allt från bråket på Bulletin till prins Philips död.
 • Katalogsynkronisering med Microsoft Azure AD 2021-04-15 Alla anställda på universitetet kommer synkas med Microsoft Azure Active Directory. Detta gör att du kommer kunna delta som gäst i möten via Microsoft Teams. 
 • Varning angående ”erbjudande” om dokumentförstörare 2021-04-15 Var vaksam till eventuella ”erbjudanden” om service/slipning av dokumentförstörare.
 • Nätverksträff: Om undervisnings- och examinationsformer i högre utbildning 2021-04-15 Det högskolepedagogiska nätverket om undervisnings- och examinationsformer bjuder in till efarenhetsutbyte och diskussion. Vi har nu haft ett år med digitalt baserad undervisning. Vilka erfarenheter har vi gjort och vilka frågor har vi samlat på oss? Hur har vårt tänkande kring undervisning och examination påverkats och hur kan en gemensam kunskapsbas byggas för vidare utveckling? Kom till träffen den 27 april, ta del av andras erfarenheter och diskutera dessa frågor!
 • Civis: Kurser, evenemang, workshops och utlysingar 2021-04-14 Flera kurser, evenemang, workshops och utlysningar öppnas till Civis medlemmar.
 • Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer 2021-04-14 Var med i en ämnesövergripande studiegrupp för universitetslärare och utbildningsutvecklare vid Stockholms universitet. Tillsammans deltar ni i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Här lyfts flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online, problembaserat lärande i en öppen miljö, digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang och vi nystar i den senaste forskningen och trenderna inom online-lärande.
 • Forskningsetik 2021-04-13 Alla vid Stockholms universitet har ett ansvar för att följa, främja och värna god forskningssed. Det innebär bland annat att hålla sig informerad om gällande regler och forskningsetiska riktlinjer, samt att följa dessa i sitt arbete. Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger råd och stöd i forskningsetiska frågor.
 • ”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander 2021-04-13 Doktorander på Stockholms universitet har tagit egna initiativ för att skapa gemenskap över Zoom. Upplägget kallas för "Shut up and write" och går ut på att starta veckan tillsammans genom att skriva under tystnad.
 • Socialt nätverk ökar chansen till jobb bland unga 2021-04-13 Ett stort socialt nätverk ökar möjligheten till lyckat jobbsökande bland unga vuxna. Personer med sociala nätverk söker nämligen jobb mer genom kontakter och mindre genom arbetsförmedlingar, visar en ny studie.
 • Open call: Grants for testing Social Innovations 2021-04-12 Stockholm University aims to strengthen and develop its support to social innovations. This call is intended to facilitate for employees at Stockholm University to develop and test social innovations that addresses social needs and contributes to a positive social development. It is a pilot project whose processes and principles will be developed throughout the project.
 • Utlysning av medel för sociala innovationer 2021-04-12 Stockholms universitet har som ambition att stärka och utveckla sitt arbete med sociala innovationer och därför utlyses nu medel för att underlätta för anställda vid Stockholms universitet att utveckla och prova en social innovation. Detta är ett pilotprojekt och processer och principer kommer att utvecklas under projekttidens gång. 
 • Ny tillförordnad ekonomichef 2021-04-12 Upphandlingschef Susanne Ekman är utsedd som tillförordnad ekonomichef från och med 12 april.
 • Begränsad åtkomst till e-post via Outlook/Webmail 2021-04-12 Åtkomst till e-post via Outlook och Webmail från utlandet begränsas tillfälligt av säkerhetsskäl.
 • Undervisa online 2021-04-09 Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online. Vid en övergång till undervisning online går vi igenom olika steg där vi har olika slags behov.
 • Lagringsyta för forskningsdata 2021-04-09 Stockholms universitet erbjuder en struktur för lagring av forskningsdata som är tillgänglig för forskare och doktorander vid Stockholms universitet.
 • Universitetets nya forskningsdatalagring på plats 2021-04-09 Nu har forskarna tillgång till en ny lagringstjänst för forskningsdata. Lagringen är i form av ett ”privat moln” och satsningen har varit möjlig tack vare gott samarbete mellan många olika instanser.
 • Anti-Racism Working Group Seminar: Paula Mulinari, Associate Professor at Malmö University 2021-04-08 Topic: Racialization of Time
 • Adam Jacobsson Distansundervisning – från tvång till glädje 2021-04-08 För ett år sedan visste han inte hur man spelar in en film och hade aldrig undervisat på distans. Nu har Adam Jacobsson en egen hemmastudio och erfarenheter han tar med sig när pandemin är över.
 • Tips för dig som vill skriva en bok om din forskning 2021-04-08 Är du forskare och funderar på att skriva en populärvetenskaplig bok? Gör en disposition, avgränsa dig och tänk på vem du skriver för är råd från några erfarna förläggare.
 • Bild av svepningen runt fostret som hittades i biskop Peder Winstrups kista. Foto: Gunnar Menander. Släktskap påvisat mellan biskop Peder Winstrup och fostret som låg i hans kista 2021-04-07 Arkeogenetisk studie påvisar ett släktskap mellan biskop Peder Winstrup (1605-1699) och ett foster som påträffats i hans kista i Lunds domkyrka.
 • Konsulthjälp med fokus på pedagogiska processer ─ så utvecklar du din undervisning online 2021-04-01 Har du frågor om hur du anpassar och utvecklar din undervisning till online-formatet med hjälp av e-mötesverktyget Zoom och lärplattformen Athena? Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder nu universitetslärare stöd i dessa frågor med fokus på pedagogiska processer.
 • Online workshop: Utveckla din handledarroll genom gestaltande metoder 2021-03-31 Har du någon gång hamnat i en besvärlig situation i samband med handledning av studenter? Kände du dig låst, missnöjd eller villrådig? Lär dig mer om olika sätt att agera för att nå förändring i sociala sammanhang och hitta nya strategier för handledningssamtal som fungerar.
 • Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i humanvetenskapliga ämnen 2021-03-31 Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det humanvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Här får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande.
 • Ett år av distansarbete inom de estetiska ämnena 2021-03-31 I mars 2020 gick Stockholms universitet över till forskning och undervisning på distans, som en åtgärd för att minska samhällsspridningen av Covid-19. Ett år senare är campus öde fortfarande till största del öde. Elisabeth Mansén och Malin Hedlin Hayden är båda verksamma på Institutionen för kultur och estetik och ger sina perspektiv på omställningen efter ett år av distansarbete.
 • Emily Maresch. Foto: Privat Struktur och passion hjälper studenter vid undervisning online 2021-03-31 Upplägget spelar roll och distansstudier passar olika personer olika bra. Men visst finns det fördelar med undervisning online som går att ta tillvara även i framtiden. Det är några åsikter från studenter efter ett år av hemmastudier.
 • Transformativa avtal under utredning 2021-03-31 I dagsläget har många av Sveriges lärosäten transformativa avtal med vetenskapliga förlag som löper ut senast 2024. Men vad händer efter det? Nu ska en ny strategi tas fram för framtidens avtal.
 • Vitalisering av SU:s visuella identitet 2021-03-31 Stockholms universitets visuella identitet genomgår för närvarande en omfattande uppdatering och vitalisering. 
 • Workshop: Video i dina kurser ─ intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon 2021-03-31 Dagens mobiltelefoner har ofta en mycket bra kamera. Med hjälp av den kan du göra intervjuer och filma i miljöer utanför föreläsningssalen. I workshoppen lär du dig göra bra inspelningar med din mobiltelefon. Hur du får professionell kvalité på videobild och inspelningsmiljö, får till riktigt bra ljud och ljus, gör en intervju och slutligen redigerar materialet till en schysst film.
 • Thaïs Machado Borges i podden Aftonbladet Daily 2021-03-30 Hur är det att bo i Brasilien just nu? Hur stort är stödet för president Bolsonaro? Och hur ser framtiden ut för landet?
 • Foto: Jens Olof Lasthein Undersökning visar hur doktorander mår 2021-03-30 Många doktorander jobbar när de är sjuka och har sömnproblem. Men de tycker samtidigt att de har bra inflytande över sina arbetsuppgifter.
 • Utbildning för administratörer i SISU 2021-03-30 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Tom Britton. Foto: Niklas Björling Tom Britton får pris som Årets Statistikfrämjare 2020 2021-03-30 Årets statistikfrämjare är ett årligt pris som delas ut av Svenska Statistikfrämjandet till "en eller flera personer som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet." 2020 års pris går till Tom Britton, professor i matematisk statistik.
 • Ny centrumbildning samlar expertis inom penningpolitik 2021-03-29 Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) är en ny, tvärvetenskaplig satsning vid Stockholms universitet. Verksamheten ska utbilda doktorander och stärka universitetets position som ledande i Europa inom penningpolitik och finansiell stabilitet.
 • Vi byter antivirusprogram under våren 2021-03-29 Det centrala antivirusprogram som används på SU kommer att ersättas av tre nya programvaror som är anpassade för respektive dataplattform. Alla datorer måste uppdateras före 23 maj, och har du Arbetsplatstjänsten sker installationen automatiskt utan att du behöver göra någonting.
 • Elin Ottergren Rekordmånga gymnasiearbeten i Vetenskapens Hus under pandemin 2021-03-29 Vetenskapens Hus har under många år byggt upp en organisation tillsammans med forskare vid KTH och Stockholms universitet, för att kunna ge elever stöttning i deras gymnasiearbete. I år var söktrycket rekordhögt.
 • Podd #34 – Akademisk jämställdhet – Kvinnorna och glastaket 2021-03-29 Varför är så få professorer kvinnor? Vilka hinder finns för att kvinnor ska kunna göra akademisk karriär? Och vilka fördomar möter kvinnor som studerar inom som naturvetenskap och teknik?
 • Ombyggnation av Studenthuset Beta 2021-03-29 Efter sommaren flyttar Studenthälsan till Studenthuset och för att möjliggöra flytten behövs en ombyggnation av Studenthuset.
 • Anna Källén, Institutionen för kultur och estetik. Anna Källén i Vetenskapsradion Forskarliv 2021-03-29 Anna Källén, docent i docent i arkeologi med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik, berättar i Vetenskapsradion Forskarliv om hur hon som ung forskare i Laos mötte nya föreställningar om det förflutna som ändrade hennes forskarliv.
 • Klättrande installation av nytt konstverk 2021-03-26 I universitetsbibliotekets atrium har klättrare nyligen installerat ett nytt konstverk. Inspirerad av Herakleitos tanke ”panta rhei” – allt flyter, samt av naturen och av forskningen vid Stockholms universitet har Hilda Hellström skapat verket ”The way an algae transforms into a rock”.
 • Helena Bani Shoraka: Samverkan är att ha örat mot marken 2021-03-26 Vilken roll har tolkar att spela i integrationsarbete? Och hur kan aktörer på tolkfältet mötas? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Helena Bani Shoraka, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning samt initiativtagare till Tolkarenan.
 • Temadagar om Östersjöns framtid på Skansen. Foto: Lisa Bergqvist Träffa en Östersjöexpert 2021-03-25 Vårens temavecka om Östersjön på Skansens Baltic Sea Science Center. Fyra seniora forskare från Stockholms universitet finns på plats och pratar om lagstiftning, miljövård, geovetenskap och miljögifter.
 • Annika Olsson Foto: Barry Henderson Prix Europa-vinnare blir ny radiolärare på JMK 2021-03-25 Hennes längtan efter att skriva ledde henne till journalisthögskolan i början av nittiotalet. Men under praktiken väcktes intresset för radio. – Jag märkte snart att jag älskade radions snabbhet, mångfald av uttryck och närhet till människorna, säger prisbelönta journalisten Annika Olsson som nyligen rekryterats som radiolärare till JMK.
 • Ny språkpolicy för alla medarbetare 2021-03-25 Stockholms universitet har en ny språkpolicy från och med den 25 mars 2021. Den nya språkpolicyn är kortfattad och beskriver vad som gäller vid universitetet och varför.
 • Foto: Niklas Björling Universitetsdirektör blir ny generaldirektör på UHR 2021-03-24 Regeringen har utsett Eino Örnfeldt, universitetsdirektör vid Stockholms universitet, till ny generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.
 • Med bloggen som verktyg i forskning om olivolja 2021-03-24 Elin Linder tog en doktorandkurs i att nå ut med forskning till en bredare publik. Resultatet blev en välbesökt blogg där hon varvar reflektioner från fältstudierna i Italien med dikter och fotografier.
 • Jonas Häckner: "Nya dekanatet är ett dream team" 2021-03-24 Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan januari 2021 ett nytt dekanat. Vi möter professor Jonas Häckner vid Nationalekonomiska institutionen som är ny prodekan.
 • Dekanus har ordet – mars 2021-03-24 – Det nya året är också en ny mandatperiod för fakultetsnämnd och fakultetsledning. Många nya, kloka personer tar plats, säger Yvonne Svanström, ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Elisabeth Wåghäll Nivre Foto: Niklas Björling Språk är en angelägenhet för alla 2021-03-24 Språkstudier ses ofta felaktigt som något exklusivt som endast ett fåtal ägnar sig åt. I ett alltmer komplext samhälle med höga krav på den enskilda individens utbildning är goda kunskaper i tal och skrift en grundläggande förutsättning.
 • Forskningsprogram om covid-19 vid SciLifeLab utökas genom stöd från KAW 2021-03-22 I mars 2020 lanserade SciLifeLab ett nationellt Covid-19-forskningsprogram tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Nu förlängs och utökas programmet med ytterligare 50 miljoner kronor från KAW.
 • Gamla Orangeriet har tagit över Accelerators café Gamla Orangeriet tar över Accelerators café 2021-03-19 Nya entreprenörer står för mat och fika i Accelerators café sedan 10 mars.
 • Perspektiv i fritidshem, intervju med Linnéa Holmberg 2021-03-19 -    Förmågan att vrida och vända på saker och ting utifrån olika perspektiv är helt central när vi vill inta ett reflekterande förhållningssätt till exempelvis fritidshemslärares yrkesroll, säger Linnéa Holmberg i en intervju.
 • Min arbetsplats: Stockholms universitetsbibliotek 2021-03-18 Pandemin har inneburit en enorm ökning av bibliotekets aktiviteter i digitala kanaler, men inget går upp mot riktiga möten med låntagarna.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - Sociala medier 2021-03-18 Lyssna till ett temafika där du får tips på hur du kan arbeta med våra sociala mediekanaler. Vid detta temafika får du handfasta tips kring hur du bäst kan arbeta med inlägg och kommentarer i sociala medier men också vad du bör tänka på för att nå ut så effektivt som möjligt.
 • Ny funktion för att godkänna kakfiler (cookies) på våra webbplatser 2021-03-18 Enligt lagkrav måste en webbplatsbesökare kunna välja bort vissa cookies. Ett första steg lanserades den 10 februari.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2021-03-17 Slopat karensavdrag och tillfälligt avskaffat krav på läkarintyg från dag 8. Krav på läkarintyg från dag 22.
 • Utbildning i BESTA-klassificering 2021-03-17 Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten. BESTA-statistiken ska ge kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. Vid Stockholms universitet används BESTA bl.a. som indelningsgrund i lönestatistiken i IVS och i samband med analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män enligt diskrimineringslagen.
 • Petra Dotlačilová, disputerad vid Institutionen för kultur och estetik Stockholms universitet 2020 Teatervetearen Petra Dotlačilová Bernadottestipendiat 2021 2021-03-16 Vi gratulerar Petra Dotlačilová, disputerad vid Institutionen för kultur och estetik Stockholms universitet 2020, som tilldelas stipendium för projektet "Effigies of Performance: Late 18th Century Costumes in Swedish Archives".
 • Test av brandlarm 2021-03-15 Brandlarmen testas kvartalsvis i de hus som Akademiska Hus ansvarar för i Frescati, Kräftriket och Studentpalatset. I mars 2021, vecka 12 kommer dessa att ske enligt följande.
 • Mekaniska verkstadstjänster vid naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-15 En ny "Core facility" har bildats vid naturvetenskapliga fakulteten, som kommer att täcka fakultetens behov av mekaniska verkstadstjänster.
 • Workshop: Så jobbar du med studenters skrivkompetens 2021-03-15 Vad ser dina studenter som utmanade i sitt skrivande? Hur du kan stärka dina studenter som skribenter? Lär dig arbeta med utveckling av studenters skrivkompetens. Med stöttande undervisning och utvecklande återkoppling på studenttexter kan du uppmärksamma studenter på ofta osynliga konventioner som hör ihop med akademiskt skrivande. Något som också bidrar till breddat deltagande och ökad genomströmning.
 • Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek 2021-03-12 Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science.
 • Digital undervisning och digitala tentor sommarterminen 2021 2021-03-11 Sommarterminens undervisning och examinationer ska i huvudsak bedrivas digitalt på samma sätt som under våren. Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får alltså inte samla fler än åtta personer och inga salstentor ges. Planeringen för sommarterminen ska finnas på institutionens webbsida senast 15 april.
 • Forskare möter media - distansutbildning 2021-03-11 För dig som är forskare på Stockholms universitet och vill veta mer hur media arbetar och få praktiska råd och tips om vad du kan tänka på inför och under intervjuer.
 • “Webinar series” för presumtiva internationella studenter 2021-03-11 Projektet ”Webinar series” är ett samarbete mellan Studentavdelningens ISR-team (internationell studentrekryteringsteam), Kommunikationsavdelningen och institutionerna och syftar till att programspecifika webbinarier ska spelas in, för att sedan marknadsföras samlat mot målgruppen internationella presumtiva studenter.
 • Eino Örnfeldt Foto: Niklas Björling Nya förutsättningar för kommunikation 2021-03-10 Återinrättad kommunikationsavdelning tar nytag och fokuserar med stöd i två utredningar, och under ny kommunikationschef, på ett samlat kommunikationsarbete kring forsknings-, student- och internkommunikation.
 • Institutionens miljöhandlingsplan har tagits fram av IMS prefekter i samarbete med studierektorer och miljöansvariga. Foto: Angel Nieto © Mostphotos Miljöhandlingsplan 2021-03-10 Föregående period satsade institutionen på utbytande av armatur till miljövänligare led-lampor samt med att uppmärksamma flygresandet vilket resulterade i en framtagen resepolicy som stöder tågresor inom Sverige och fler digitala samarbeten, möten. Under 2021-2022 kommer miljöarbetet fortsatt att fokusera på digitala möten och återvinning av institutionens avfall.  
 • Workshop: Aktivt lärande i digital miljö 2021-03-10 Hur skapar du en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar dina studenter? Aktivt lärande är ett samlingsbegrepp för en rad metoder som bygger på att studenter på olika sätt engageras i lärandeprocessens olika steg. Metoderna kan även användas i digital undervisning genom att bland annat kombinera asynkrona och synkrona undervisningsinslag. Välkommen till en workshop där vi också undersöker och diskuterar möjligheter till interaktiva undervisningsformer i Zoom och Athena.
 • Illustration: Teresa Tingbrand Centrum för barnkulturforskning fyller 40 år! 2021-03-09 40 år har gått sedan inrättandet av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet - och i 40 år har centrumet arbetat för att stärka barnkulturens ställning i Sverige. Jubileet firas med en direktsänd, stjärnspäckad minigala som bjuder på både underhållning och allvar.
 • Nya telefontider för Helpdesk 2021-03-08 Du vet väl att du kan få svar på många av dina IT-frågor dygnet runt i Serviceportalen? Hittar du inte svaret på din fråga kan du skapa ett ärende i portalen. Helpdesk får nya telefontider och snabbaste sättet att få hjälp är genom att skapa ett ärende i Serviceportalen.
 • SSF hjälper forskare att söka EU-bidrag i Horisont Europa 2021-03-05 Sista ansökningsdag är den 17 maj 2021 kl 14:00.
 • Exportkontroll 2021-03-05 Produkter med dubbla användningsområden (PDA) är produkter som kan användas både civilt och militärt. Dessa produkter får inte exporteras utanför EU utan tillstånd och i vissa fall krävs även tillstånd för överföring inom EU. Universitetet måste säkerställa att all hantering av PDA genomförs i enlighet med gällande lagar och regleringar.
 • Online workshop: Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar – Vad kan jag göra som handledare? 2021-03-04 En av de mest utmanande situationer du kan råka ut för som handledare är att doktorander fastnar när de ska skriva. I workshoppen får du som handleder på forskarnivå nya perspektiv och möjlighet att utifrån en case-övning pröva verktyg för handledning och återkoppling av doktoranders skrivande
 • Säkrare kryptering möjlig i Zoom 2021-03-04 Zoom har sedan tidigare krypterat trafiken mellan användare, men nu finns en ännu säkrare form av kryptering tillgänglig. De allra flesta användare klarar sig med nuvarande säkerhetsnivå, och vill du använda den allra säkraste formen av kryptering kommer du inte kunna använda funktioner som t.e x Breakout Rooms.
 • Status mars projekt Webb2021 2021-03-03 Nu går webbprojektet snart in i nästa fas där fokus ligger på forskningsinformation. Utbildningar i mallar för forskning drar igång i vecka 15. Webbplatser för centra och större projekt planeras att kunna börja byggas från maj.
 • Kvinna med mobil på perrongen. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos Rekommenderad resepolicy 2021-03-03 Följande resepolicy är att se som en rekommendation för alla medarbetare. Vi rekommenderar generellt våra medarbetare att resa med tåg istället för flyg när så är möjligt.
 • Promenadslinga i Bergianska trädgården visar landväxternas evolution 2021-03-03 Välkommen till en promenad längs Evolutionsslingan med skyltar och en karta som berättar den spännande historien om växternas ursprung. Följ med på en tidsresa flera hundra miljoner år tillbaka i tiden.
 • Online-workshop: Pedagogisk skicklighet — hur den beskrivs, styrks och bedöms 2021-03-02 Vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Hur kan den specificeras i krav och beskrivningar? Hur kan den beläggas av sökande och hur bedöms den av sakkunniga? En workshop för dig som arbetar med dessa frågor där du får träna på autentiskt material och diskutera hur pedagogisk skicklighet styrks i ansökningar, diskutera bedömning i relation till ställda krav och formulera ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet.
 • Anders Blomqvist är pedagogisk utvecklare i kemi/molekylär biologi, Vetenskapens Hus Webbinarier vid forskningsfronten 2021-03-02 I samarbete med Stockholms universitet och KTH anordnar Vetenskapens hus en serie webbinarier under våren som riktar sig till gymnasieelever och lärare. Webinarierna tar upp aktuell forskning om t ex svarta hål, epidemiologi eller datorbaserad kemi och flera forskare från SU deltar.
 • Grundtanken i systemet är att bättre utnyttja befintlig information från externa granskningar av forskning. 
Foto: Ingmarie Andersson Forskningskvaliteten ska säkras vid universitetet 2021-03-01 Universitetet inför en ny komponent för kvalitetssäkring av forskning. Genom att använda befintliga data är tanken att undvika att skapa nya betungande arbetsmoment.
 • Vad gör universitetet åt ökningen av disciplinärenden? 2021-03-01 Det har skett en ökning av disciplinärenden under de senaste åren. Vad beror det på och vad gör universitetet för att komma åt det?
 • Åtta forskare beviljas sabbatsterminer 2021-03-01 Rektor har beslutat om vilka medarbetare vid universitetet som beviljas sabbatsterminer läsåret 2021/22.
 • Forskarskoleverksamhet vid humanistiska fakulteter i Sverige 2021-02-24 Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet bjuder in till en onlinekonferens, som syftar till att främja kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte av forskarskolor och forskarskoleliknande verksamhet.
 • Jan Teorell ny innehavare av Lars Hiertas professur 2021-02-24 Jan Teorell är ny innehavare av Lars Hiertas professur i statsvetenskap. Demokratisering, korruption och statsbyggnad är några av de ämnen han forskar om.
 • Ny regionala covid-rekommendationer i Region Stockholm 2021-02-23 Använd engångsmunskydd i kollektivtrafiken oavsett vid vilken tid du reser, avstå från icke nödvändiga resor och använd munskydd i vissa inomhusmiljöer. Dessutom en förnyad uppmaning om att arbeta hemifrån så ofta du kan.
 • Därför är universitetsbiblioteket öppet 2021-02-23 Vi är ett statligt forskningsbibliotek som erbjuder en viktig samhällsservice, därför håller vi öppet under rådande situation. Här kan du läsa mer om vad som gäller just nu.
 • Ny databas från UKÄ visar all publicerad forskning per lärosäte 2021-02-23 UKÄ har lanserat nytt verktyg som visar volymen på den vetenskapliga produktionen per lärosäte och forskningsområde.
 • Administratörsträff om informations- & kommunikationsteknik i utbildning och studentkontakt online 2021-02-22 Lär dig mer om olika funktioner i Athena och Zoom ur ett utbildningsperspektiv som är användbara i arbetet som kursadministratör. Ola Palm från SU:s nya IKT-pedagogiskt team tipsar också om flera andra digitala guldkorn som underlättar ditt arbete.
 • Anumol Ashok Transmissionselektronmikroskopen vid MMK 2021-02-22 Anumol Ashok berättar om sitt dagliga arbete med ett av världens mest avancerade elektronmikroskop, som hjälper forskare att se världen på atomnivå.
 • Astrid Söderbergh Widding Beslutet om budgetunderlag är fattat 2021-02-22 Styrelsen för Stockholms universitet har fattat beslut om budgetunderlag för 2022–2024, som skickas in till Regeringskansliet.
 • Foto: Ingmarie Andersson Ledningen har ordet: Med nyfikenhet påbörjar jag mina uppdrag 2021-02-22 Att bli utnämnd till dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet och till vicerektor (en av två) vid det Humanvetenskapliga området är en stor ära och jag tackar ödmjukt för förtroendet.
 • Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling. Ledningen har ordet: Utvärderingar – belastning eller kvalitetsfrämjande? 2021-02-22 Universitetet genomgår just nu utvärdering av verksamheten av en aldrig tidigare skådad omfattning. Man kan onekligen fråga sig om det är värt allt arbete som läggs ner.
 • Ingemar Dahlgren. Foto: privat. Ökat anslag till Studenthälsan 2021-02-22 Regeringen ökar anslaget till studenthälsovård. Det är en långsiktig satsning och inte direkt kopplad till pandemin. Syftet är bland annat att möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.
 • Viktig information för dig som använder det trådlösa nätverket eduroam 2021-02-19 Alla som använder det trådlösa nätverket eduroam och använt de automatiska inställningarna behöver ladda ner en uppdaterad version till sina enheter. Det finns automatiska inställningar för olika enheter och du kan göra förändringen redan nu om du befinner dig på universitetet.
 • Sofia Lodén, French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture, Cambridge, D.S. Brewer, 2021 Ny bok om medeltida litteratur av Sofia Lodén 2021-02-19 Idag släpps Sofia Lodéns bok French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture. Boken handlar om fyra medeltida texttraditioner och deras betydelse för framväxten av en europeisk kultur. Texttraditionerna har gemensamt att de växte fram i en franskspråkig miljö och senare nådde det medeltida Sverige.
 • Nu påbörjas införandet av ett nytt ekonomisystem! 2021-02-19 Samarbetet med CGI har påbörjats för att införa ett nytt ekonomisystem.
 • Rutiner för externfinansierad forskning 2021-02-18 Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.
 • Arrhenius-plaketten 2020 till professor David Drew 2021-02-16 Onsdagen 24 februari kl 18:00 kommer David Drew, professor i biokemi vid Stockholms universitet, att få ta emot Arrhenius-plaketten från år 2020.
 • Fanny Forsberg Lundell - Foto: Fotografnamn Niklas Björling / Stockholms universitet
Fanny Forsberg Lundell har publicerat en artikel i Kvartal 2021-02-15 Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Romanska och klassiska institutionen, och Berit Aronsson, universitetslektor i språkdidaktik vid Umeå universitet, har skrivit en artikel om språkets vikt för integration.
 • Frukostträff: The Erasmus Learning Journey 2021-02-15 Why do students in higher education seek the study abroad experience? What experiences do students describe in relation to their learning and personal development? What learning processes can be identified in these experiences?
 • Profilseminarium: Universitet – en motor för innovation? 2021-02-15 Hur kan vi förstå innovation idag? Och på vilket sätt kan universiteten och forskningen bidra till en ”innovationsdriven” kunskapsutveckling? Är det något vi vill? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium under profilområdet Organisation, samhälle och individ, den här gången med tema innovation.
 • Erik Palm Foto: Göran Segeholm © Norstedts JMK rekryterar prisbelönt undersökande journalist 2021-02-12 Hans avslöjanden har skapat rubriker och samhällsdebatt. I veckan gavs den prisbelönte journalisten Erik Palms bok om H&M:s tidigare styrelseordförande Stefan Persson ut som pocket. I en intervju med IMS berättar han om sina grävreportage och sin nya tjänst vid JMK.
 • Online-workshop: ABC-metoden för kursdesign 2021-02-12 Med ABC-metoden skapar du och dina kollegor välstrukturerade kurser med en inspirerande blandning av läraktiviteter som stödjer studenters lärande. Läraktiviteterna kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena; inhämta kunskap, samarbeta, diskutera, utforska, tillämpa och praktisera, skapa. Workshoppen är anpassad för att bland annat skapa kurser i Athena. Delta gärna i lärarlag med fokus på en av era kurser.
 • Så blir individuella studieplanen ett pedagogiskt verktyg i forskarhandledningen 2021-02-12 Visste du att doktoranders individuella studieplan kan användas som ett effektiv konstruktivt verktyg i din forskarhandledning? Workshop där forskarhandledare får nya perspektiv och ett starkt verktyg att använda i handledningen samt en uppdatering av de regelverk som omger forskarutbildningen vid just Stockholms universitet.
 • Forskarhandledning i teori och praktik omg 2 VT21 2021-02-11 Kursen vänder sig till dig som är forskarhandledare, antingen du är erfaren eller ny. I kursen ges möjlighet att reflektera över vad det är man faktiskt gör när man handleder och hitta sätt att göra handledningen så bra och effektiv som möjligt. START: 24 mar
 • Studie- och yrkesvägledning viktig för nyanländas integrering 2021-02-11 I ett pågående forskningsprojekt studeras studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar. Studien visar bland annat på vikten av samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare.
 • Rektorsbeslut om uppdaterade Regler för visuell identitet 2021-02-10 Universitetets styrdokument Regler för visuell identitet har uppdaterats.
 • Illustration: Elsa Wikander/Azote Forskningsetisk policy för universitetet 2021-02-10 Stockholms universitet har nu en forskningsetisk policy för att främja god forskningssed och ge vägledning åt medarbetare.
 • Anslutning till obligatoriska IT-tjänster för ökad säkerhet 2021-02-10 Rektor beslutade december 2018 att göra fyra komponenter i IT-accessen obligatoriska för alla medarbetare. Ett av skälen är förbättrad IT-säkerhet. 
 • Britta Sannel Enkät: Vad gör du på din friskvårdstimme? 2021-02-09 Nu under pandemin har många fått ställa om sin träning. Vi frågade några medarbetare på universitetet hur de använder sin friskvårdstimme. Under våren har alla medarbetare på universitetet fått en extra friskvårdstimme i veckan.
 • Online workshop: Using and reusing open resources 2021-02-09 What open educational resources are available in your subject area? How can you find them, and how are you allowed to use them? How can resources that others have prepared and made available enrich your courses?
 • Utbildning i rekryteringssystemet ReachMee 2021-02-08
 • Utbildning i rekryteringssystemet ReachMee 2021-02-08
 • Jenny Larsson. Illustration: Emilia Dziubak Drömmarna som ledde till forskarkarriär 2021-02-08 Boken ”Forskardrömmar” är berättelsen om hur några forskarkarriärer påbörjades. Jenny Larsson och Victor Galaz är ett par av forskarna som berättar om drömmarna som fick dem att bli forskare.
 • Åsa Petri Foto: Regeringskansliet Samordnat ansvar ska stärka internationalisering 2021-02-05 Genom att samordna ansvaret inom förvaltningen ska arbetet med internationalisering vid universitetet stärkas.
 • Utveckla dina handledningskompetenser — workshoppar för forskarhandledare 2021-02-05 En rad workshoppar på olika teman om just forskarhandledning ska leda till reflektion, dialog och utveckling av handledningskompetenser. Här får du som är forskarhandledare stöd att skapa de bästa förutsättningarna för doktorander du handleder att utvecklas till framtidens forskare och akademiker.
 • Lönerevision våren 2021 2021-02-05 Information om vårens lönerevision.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2021-02-05 Rektor har senaste månaderna anställt och befordrat flera professorer vid Stockholms universitet. Tre nya affilierade professorer knyts även till universitetet.
 • Kungliga medaljer till professorer 2021-02-05 Kung Carl XVI Gustaf har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus. Två medaljer går till professorer vid Stockholms universitet.
 • Kommunikationsnätverksträff 2021-02-04 Välkommen till Kommunikationsnätverksträff!
 • Podd #33 – Så fixar du plugget på distans 2021-02-04 Nästan all undervisning på högre utbildningar sker i dagsläget på distans. Men hur får man plugget gjort när man varken kan träffa lärare eller kursare? Hur skaffar man sig bra rutiner? Och vad kan man vinna på att lära känna sina egna brister och styrkor?
 • University of Glasgow blir associerad partner i Civis 2021-02-04 Universitetsalliansen mellan åtta universitet i Europa stärks genom nytt partnerskap.
 • ”Jag har länge intresserat mig för hur konst möter vetenskap genom historien” 2021-02-03 Mårten Snickare är ny föreståndare för konsthallen Accelerator på Stockholms universitet.
 • Under pandemiåret: Växthusgasutsläpp minskade med 30 procent 2021-02-03 Under 2020 minskade universitetets klimatutsläpp med 30 procent jämfört med året innan. Det visar nu resultatet från en rapport som är framtagen av klimatberäkningsföretaget Svalna.
 • IKT-pedagogiskt team stöttar utvecklingen av digital undervisning 2021-02-03 Universitetets lärare och institutioner ska få hjälp att utveckla sin pedagogiska verksamhet med olika verktyg i informations- och kommunikationsteknik.
 • Ny resepolicy tar mer miljöhänsyn 2021-02-02 I december 2020 togs ett rektorsbeslut kring universitetets nya rese- och mötespolicy. Ambitionen är att i högre grad minska på klimatavtrycket från resandet.
 • Möte mellan människa och natur vid Arrheniuslaboratoriet 2021-02-02 Ett möte mellan människa och natur. Så kan konstverket av Linda Shamma beskrivas som vid Arrheniuslaboratoriet.
 • Sekunden som kan skaka it-system 2021-02-01 Med jämna mellanrum läggs sekunder till eller dras ifrån vår tid, vilket är en huvudvärk för it-administratörer. Theo Kanter vid Stockholms universitet belyser problemet i Computer Sweden.
 • SPV:s informationsträffar – lär dig mer om din pension 2021-01-29 Myndighetsgemensam pensionsinformation för dig som har några år kvar till pensionen, men inte är på väg att ansöka om pension riktigt än.
 • Extra friskvårdstimme under vårterminen 2021-01-29 Anställda vid Stockholms universitet erbjuds en extra tillfällig friskvårdstimme per vecka till och med 30 juni 2021.
 • Frank Wilczek, Helen Frowe, Seren Selvin Korkmaz Tre SU-forskare utomlands berättar – så påverkar pandemin vår vardag och forskning 2021-01-28 Nobelpristagare såväl som doktorand, alla påverkas av pandemin. Tre medarbetare som befinner sig utomlands berättar om hur pandemin påverkat deras forskning och vardag.
 • Foto: Roland Magnuson/Mostphotos Regeringen föreslår mer pengar till svensk forskning 2021-01-27 I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ökade anslag med 13,6 miljarder kronor och satsningar på bland annat forskning om klimat och miljö, hälsa och välfärd samt digitalisering. Vid Stockholms universitet välkomnas de nya satsningarna men kritik finns även mot att regeringen vill detaljstyra.
 • Årets pedagogiska ambassadörer startar nya utvecklingsprojekt om undervisning 2021-01-27 Digitalt lärande, digitala examinationer och utveckling av ny form för handledning av examensarbeten är några ämnen som lyfts av årets pedagogiska ambassadörer i nystartade utvecklingsprojekt. Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som under ett år driver ett projekt vid sin institution för att utveckla undervisning.
 • Nya professorer och ny administrativ chef 2021-01-26 Under hösten skedde en rad personalförändringar vid Institutionen för mediestudier. Såväl Marina Dahlquist som Ester Pollack befordrades till och anställdes som professor i filmvetenskap respektive journalistik vid Stockholms universitet. I december anställdes Peter Erell som administrativ chef vid IMS.
 • Ersättning för sjukvårdskostnader upphör att gälla fr.o.m. 2021-02-01 2021-01-25
 • Karin Helmersson Bergmark. Foto: Stockholms universitet Sociologiprofessor som problematiserar beroendebegreppet 2021-01-25 Hon har forskat om alltifrån Anonyma Alkoholister till World of Warcraft. All hennes forskning har sin grund i diskussionen om beroendebegreppet. Men när Karin Helmersson Bergmark, professor i sociologi, sammanfattar sin karriär är det främst som universitetslärare hon vill definiera sig.
 • Foto: Ingmarie Andersson 90 år av undervisning i finska vid Stockholms universitet 2021-01-25 År 2020 var det 90:e året med undervisning i finska vid Stockholms universitet. Ämnet har genom sin långa historia haft olika fokus och olika förutsättningar för sin verksamhet, men det har genomgående haft en viktig plats i det svenska samhället.
 • CGI vann upphandling av ekonomisystem 2021-01-22 Den 21 januari 2021 tecknades avtal om system för ekonomihantering med CGI Sverige AB. Samarbetet med CGI för att implementera det nya ekonomisystemet, Raindance, påbörjas i början av februari i år. Systemet planeras att driftsättas med start i början av 2022.
 • Så har arbetslivet vid universitetet påverkats av pandemin 2021-01-21 Hur mår medarbetare så här i slutet av ett arbetsår som har präglats av coronapandemin och att arbeta hemifrån?
 • Ny tjänst för kursvärdering sjösatt 2021-01-19 För att underlätta arbetet med kursvärderingar har en ny tjänst tagits fram, Kursvärderingstjänsten. Alla kurser som ligger i lärplattformen Athena har tillgång till verktyget som är kostnadsfritt att använda.
 • Lena Mäler, ny prodekan för Områdesnämnden för naturvetenskap. Fotograf: Sören Andersson Hallå där, Lena Mäler ... 2021-01-18 ... som har tillträtt som ny vice ordförande/prodekan för områdesnämnden för naturvetenskap vid årskiftet.
 • Anvisningar för rektorsföredragning, RF 2021-01-18 Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som ska anmälas för beslut av rektor vid rektorsföredragningen.
 • Stefan Helgesson: Det pågår ett enormt administrativt arbete i det tysta 2021-01-18 Professor Stefan Helgesson är sedan årsskiftet ny vicedekan för Humanistiska fakulteten och beskriver det kommande arbetet med dekanatet och värdet av administrativt arbete inom akademin.
 • Seminarium om Prisma 2021-01-18 Detta seminarium riktar sig till dig som ska göra ekonomisk återrapportering eller signera ansökningar i PRISMA. Vi går igenom hur PRISMA fungerar för dig som har signerings eller rapporteringsbehörighet samt avslutar med en frågestund.
 • Ny ledning vid Humanvetenskapliga området 2021-01-15 Den 1 januari 2021 fick Humanvetenskapliga området ny ledning. Elisabet Wåghäll Nivre och Yvonne Svanström är valda som vicerektorer mandatperioden 2021-2023.
 • Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i naturvetenskapliga ämnen 2021-01-14 Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det naturvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. I kursen får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande — du blir skickligare och tryggare i din lärarroll. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska).
 • Photo from a National Junior Faculty meeting held at SU in February 2020 De vill öka medvetenhet om yngre forskares villkor 2021-01-13 Bättre karriärmöjligheter samt ökat stöd till yngre forskare att söka forskningsanslag och att stå på egna ben med sin forskning. Det är de viktigaste frågorna för Stockholm University Young Faculty.
 • Åtgärder med anledning av nya restriktioner 2021-01-12 Riksdagen beslutade den 2021-01-08 om den nya pandemilagen som började gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter som ansluter till den.
 • Online workshop: Rethinking assessment in our digital environment 2021-01-11 The uptake of digital technology to innovate our teaching and learning has been increasing; as has research and literature focusing on new sets of skills for 21st-century competencies. With Covid 19, the move to 'emergency remote teaching' has accelerated the urgent need to look at teaching and learning in the digital environment; but what needs to happen with assessment in this uncertain future?
 • Teaching Sabbatical-stipendier till universitetet 2021-01-11 STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har beviljat stipendier till de två huvudkandidater Stockholms universitet nominerat till programmet för Teaching Sabbatical inför höstterminen 2021.
 • Brottslighet en av ojämlikhetens konsekvenser 2021-01-11 Sedan mitten av 1990-talet har flera länder i Västeuropa sett en minskande brottslighet – tvärtemot vad många föreställer sig. Men hur kan man förstå minskad brottslighet? Och hur skiljer sig utvecklingen för olika samhällsgrupper? Det studeras i ett forskningsprojekt.
 • Yvonne Svanström ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-01-11 Yvonne Svanström är från årsskiftet ny som dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och även som vicerektor. I Yvonnes tillvaro samsas forskning med praktiskt ledarskap – och nu även med ett nygammalt hästintresse på campus.
 • Geographical map showing the locations of the individuals sequenced in this study (orange, blue, and red). Genomes published elsewhere are shown as black. DNA-analyser kartlägger forntida migration och pest i Asien 2021-01-08 Analyser av forntida DNA ger nya insikter om befolkningsutvecklingen i nordöstra Asien med perioder av migration och mobilitet, kontinuitet och utbrott av pest.
 • Online workshop: Teaching languages online 2021-01-05 Our point of departure is Paul Nations “Four strands” model of language teaching. We discuss whether this model is relevant for university language courses and look at existing syllabi through the lens of this model. How can language teachers working online maintain a balance between meaning-focused input, meaning-focused output, fluency development and focus on form? How can language proficiency be assessed for online learners?