Kvalitetsarbete inom Naturvetenskapliga området

Kvalitetsarbete inom Naturvetenskapliga området

På denna sida samlas information som rör Naturvetenskapliga områdets kvalitetsarbete inom utbildning.

Kvalitetssystemet för utbildning vid Stockholms universitet har delats in i sex områden. Genomförandet av regelbundna utbildningsgranskningar är en del av kvalitetssystemet.

Läs mer om universitetets kvalitetsarbete för utbildning


Naturvetenskapliga områdets årliga kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport 2019, Naturvetenskapliga området (762 Kb)

Utbildningsgranskningar

Granskning av utbildningar sker enligt en sexårscykel för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt för utbildningar på forskarnivå.

Handläggningsordning

Handläggningsordning för utbildningsgranskningar vid Naturvetenskapliga området (75 Kb)

Tidsplan för utbildningsgranskningar

Indelning utbildningsgranskning GAN natfak 220926 (159 Kb)

Indelning utbildningsgranskning FN natfak 210203 (126 Kb)

Mallar för utbildningsgranskning

På sidan för kvalitetssäkrande aktiviteter vid Stockholm universitet finns mallar för utbildningsgranskning. Där finns:

Mallar:

  • utbildningsrapport
  • granskningsrapport
  • åtgärdsredovisning

Övrigt material:

  • lärar- och handledartabell
  • examensmålsmatriser för generella examina
  • blankett för beslutsförslag

Resultat från granskningar

Resultat från granskningar

Information

För ytterligare information om Naturvetenskapliga områdets kvalitetsarbete, kontakta Carl-Johan Högberg, carl-johan.hogberg@su.se

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: