Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning (rektors kvalitetsmedel) på har utlysts varje år sedan 2015. Medlen riktas mot olika strategiska teman olika år. Flertalet institutioner har ansökt under åren och spridningen inom och mellan områden och fakulteter har varit god. Många av de projekt som har beviljats medel har också haft effekt inom eller utanför universitetet, vilket är positivt och i enlighet med utlysningarnas syfte .

Beslut om utlysning och beviljande av medel

Nedan finns rektors beslut om utlysningar och beslut om beviljande av medel för respektive år och omgång. För några år finns även annat material, t.ex. en uppföljning av omgång 1 och 2.

2021 - Omgång 7

Beslut om utlysning av rektors kvalitetsmedel - omgång 7 (118 Kb)

2020 – Omgång 6

Beslut om beviljande av rektors kvalitetsmedel - omgång 6 (271 Kb)
Beslut om utlysning av rektors kvalitetsmedel - omgång 6 (139 Kb)

2019 – Omgång 5

Beslut om beviljande av rektors kvalitetsmedel - omgång 5 (108 Kb)
Beslut om utlysning av rektors kvalitetsmedel - omgång 5 (88 Kb)

2018 – Omgång 4

Beslut om beviljande av rektors kvalitetsmedel - omgång 4 (264 Kb)
Beslut om utlysning av rektors kvalitetsmedel - omgång 4 (71 Kb)
Uppföljning av rektors kvalitetsmedel - tematiserad lista omgång 1 och 2 (628 Kb)
Uppföljning av rektors kvalitetsmedel - prorektors presentation Lärarkonferens 2018 (298 Kb)

2017 – Omgång 3

Beslut om beviljande av rektors kvalitetsmedel - omgång 3 (186 Kb)
Beslut om utlysning av rektors kvalitetsmedel - omgång 3 (205 Kb)

2016 – Omgång 2

Beslut om beviljande av rektors kvalitetsmedel - omgång 2, komplettering (169 Kb)
Beslut om utlysning av rektors kvalitetsmedel - omgång 2 (415 Kb)

2015 – Omgång 1

Beslut om beviljande av rektors kvalitetsmedel - omgång 1 (346 Kb)
Beslut om utlysning av rektors kvalitetsmedel - omgång 1 (296 Kb)

Kontakt

För ytterligare information om rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning, kontakta Anna-Karin Björling anna-karin.bjorling@su.se eller Rikard Skårfors rikard.skarfors@su.se, vid Ledningssekretariatet, Rektors kansli.