Miljö & resa

Miljö & resa

Stockholms universitets medarbetare har möten. Dessa möten gör att vi ibland behöver resa. Våra tjänsteresor bidrar till utsläpp av växthusgaser som har en negativ påverkan på klimatet.

Att resa behöver inte betyda klimatavtryck

Att ta miljöhänsyn vid resa är inte att sluta resa. Det är att överväga att resa med minsta möjliga miljöpåverkan. Kan du ta tåg istället för flyg? Åka kollektivt istället för taxi? Behöver du resa överhuvudtaget? Går det att ha ett resfritt möte?  Det vill säga ersätta en resa med exempelvis ett videomöte.

Några handfasta tips på vägen

  • Ha resfria möten, det vill säga telefonmöte, videomöte eller videokonferens.
  • Åk tåg när ressträckan inte är längre än 700 kilometer.
  • Vid flygresa, undvik mellanlandningar.
  • Åk kollektivt och alltid miljötaxi. 
  • När du ska hyra bil är det miljöbil som gäller.

 

Rese- och mötespolicy

Cykel

Tjänsteresor vid Stockholms universitet ska göras utifrån det mest effektiva sättet både avseende miljö och kostnad.