Områdesnämnden för humanvetenskap har under våren utlyst medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Totalt sju ansökningar har beviljats medel om totalt 729 000 kronor. Satsningarna gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten.

Jessika van der Sluijs. Foto: Staffan Westerlund

– Ett av områdesnämndens viktigaste syften är att skapa plattformar för samarbeten mellan forskare över fakultetsgränserna. Vi kan se att idéer till spännande och innovativa projekt ofta föds just i brytpunkten mellan olika vetenskapliga discipliner. Tanken bakom Områdesnämndens utlysningar av medel för strategiska satsningar är att både uppmuntra forskarna att initiera sådana fakultetsöverskridande projekt och att verka för att konkretisera projekten, menar Jessika van der Sluijs, ordförande i Forskningsberedningen och dekan vid Juridiska fakulteten.


 

Beviljade medel

 • "Scripting and Re-scripting the Urban Green Commons: A critical analysis of how the re-planning and re-regulation of Stockholm’s urban green spaces articulates with perceptions of openness publicness and socio-ecological diversity" beviljas 76 000 kr 
  Huvudsökande: Andrew Byerly, Kulturgeografiska institutionen 
  Medsökande: Annika Dahlberg, Institutionen för naturgeografi (SU), Sara Borgström, Institutionen för hållbar utveckling (KTH) 
   
 • "Kulturens platser, platsens kultur. Om ungas tankar kring kulturens betydelse och roll i vardagen" beviljas 58 000 kr 
  Huvudsökande: Tanja Joelsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) 
  Medsökande: Danielle Ekman Ladru, BUV, Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen, Gunnel Forsberg, Kulturgeografiska institutionen, Ragnar Lund, Historiska institutionen 
   
 • "Existensaspekter i religionskunskap- och psykologiundervisning" beviljas 92 000 kr 
  Huvudsökande: Ann-Sofie Jägerskog, Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) 
  Medsökande: Maria Olson, HSD, Maria Öhrstedt, Inst. för pedagogik och didaktik, Therese Halvarson Britton, HSD 
   
 • "Acquisition of Swedish and early life stress in migrant parent-child dyads" beviljas 217 000 kr
  Huvudsökande: Susan Sayehli, Inst. för svenska och flerspråkighet (Centrum för tvåspråkighetsforskning) 
  Medsökande: Alexandra Dylman, Specialpedagogiska inst., Eric Pakulak, Barn- och ungdomsvetenskapliga inst. 
   
 • "Research Driven Virtualization of Skokloster Library" beviljas 113 000 kr 
  Huvudsökande: Susanne Tienken, SlaBaFiNeTy 
  Medsökande: Rahim Rahmani, Institutionen för data- och systemvetenskap
   
 • "Bordering Knowledge: A Research Initiative" beviljas 80 000 kr
  Huvudsökande: Shahram Khosravi, Socialantropologiska institutionen 
  Medsökande: Fataneh Farahani, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 
   
 • "AI och arkeologiska tidsserier – infrastruktur för lagring, visning och analys av arkeologiska och historiska tidsserier" beviljas 113 000 kr
  Huvudsökande: Kerstin Lidén, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  Medsökande: Magnus Enquist, Centrum för Evolutionär Kulturforskning, Peter Søgaard Jørgensen, Stockholm Resilience Centre, Uno Fors, Institutionen för data- och systemvetenskap