Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen

Vänligen fyll i formuläret nedan

Kontakta redaktör

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

Lokalfrågor

Lokalförsörjningen
Lokalförsörjningen: Förfrågan
Lokalservice
Lokalservice: lokalservice@su.se
Lokalvård: lokalvard@su.se
Inköp och logistik
Godsmottagningen: gods@su.se
SU-butiken: subutiken@teknavd.su.se
Säkerhet
Nyckelexpeditionen: nyckelexpeditionen@sakerhet.su.se  
Felanmälan lokaler, skyltning och utemiljöer
Lokalförsörjningen: Anmälan
Felanmälan avlopp, värme och ventilation
Akademiska Hus: Felanmälan
Bostadsfrågor
Bostadsförsörjningen: housingoffice@su.se

Avdelningschefen

Pågående projekt

Albano

Ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Läs mer