Områdeskansliet bereder och handlägger ärenden åt områdesnämnden, verkställer och implementerar beslut, genomför utredningar samt administrerar och deltar i områdesnämndens interna beredningar och arbetsgrupper.

Områdeskansliet har också som uppgift att följa upp verksamheten inom det humanvetenskapliga området.

Under Områdeskansliet för humanvetenskap är inordnat tre fakultetskanslier och två sektioner

  • Humanistiska fakultetskansliet
  • Juridiska fakultetskansliet
  • Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
  • Kommunikationssektionen
  • Sektionen för uppdragssamordning.

De tre fakultetskanslierna utgör administrativt stöd till de tre fakulteterna inom det humanvetenskapliga området: Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Här finns vi: Universitetsvägen 10A, plan 2 och 5.

Webbplats för Områdeskansliet för humanvetenskap