Katariina Kiviniemi Birgersson, avdelningschef för Naturvetenskapliga områdeskansliet. Foto: Anna-Karin Landin
Katariina Kiviniemi Birgersson, avdelningschef för Naturvetenskapliga områdeskansliet. Foto: Anna-Karin Landin

Vad är ert uppdrag?

– Områdeskansliet har en viktig roll i att fungera dels som stöd åt kärnverksamheten inom det naturvetenskapliga området, och dels som en länk mellan områdets institutioner och universitetets övriga förvaltning. Inom det Naturvetenskapliga området ingår det 17 institutioner och fyra centrumbildningar/institut.

Vilken typ av stöd ger ni?

– Kansliet utgör ett nödvändigt administrativt stöd åt institutionerna gällande frågor som berör forskning, utbildning, ekonomi, befordringar och läraranställningar samt relaterad informationsverksamhet. Kansliet har ett nära samarbete med områdesnämnden (tillika fakultetsnämnden) och bereder ärenden samt verkställer beslut av nämnden. Naturvetenskapliga områdets interna organisation innefattar ett antal beredande organ och arbetsgrupper i vilka kansliets personal deltar som kanslistöd. Målet är att kansliets ”stöd” till kärnverksamheten ska vara effektivt samt kännetecknas av hög kvalitet och stor tillgänglighet.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Områdeskansliet för naturvetenskap finns i Södra huset, hus A, plan 5. Kansliet kommer däremot att flytta till plan 3 i Södra huset under höstterminen. Man når oss smidigt via e-post och naturligtvis per telefon. Här hittar du aktuella kontaktuppgifter!