Rättssekretariatet

Rättssekretariatet erbjuder vägledning inom huvudsakligen följande områden:

Arbetsordning/delegationsordning

Avtalsrätt

Disciplinärenden

Förvaltningsrätt

GDPR

Immaterialrätt

Jäv, mutor och annan oredlighet

Offentlighet och sekretess

Stiftelser och andra associationsformer

Utbildnings- eller studentjuridiska frågor

"Förslagslåda"

Har du förslag på något som saknas i stödet från Rättssekretariatet, eller har du någon annan kommentar som kan vara av intresse för för sekretariatets arbete? Lämna ditt förslag här!