Förutom själva sjukdomen och smittrisken har det under pandemin i hög grad diskuterats hur samhället informerat medborgarna och hur medborgarna hanterat informationen. Vilken roll har sociala medier spelat? På vilka språk ska information finnas tillgänglig? Hur har myndigheter valt att kommunicera inom gällande regelverk? Humanvetenskaperna har en viktig roll i denna diskussion, och många forskningsämnen kan bidra. 

På detta profilseminarium tar vi upp pågående och planerad forskning om kriskommunikation om såväl pandemin som andra samhälleliga utmaningar i syfte att stimulera nya projekt och hitta samarbetsmöjligheter. Annika Rabo, professor emerita vid Socialantropologiska institutionen, talar om konspirationsteorier. Mona Blåsjö, professor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, rapporterar från en workshop med aktörer som MSB, Folkhälsomyndigheten, kommuner och regioner: Vilken forskning har de behov av och vilka ämnen kan vara intressanta även för forskningen? Vilken forskning om pandemin kan ha betydelse för samhället i framtiden? En lista över idéer till forskningsprojekt finns tillgänglig. 

Vi välkomnar om du som deltagare i förväg anger om det finns någon fråga du särskilt önskar att vi tar upp – kontakta de seminarieansvariga senast en vecka före seminariet. Seminariet hålls på svenska men inlägg på engelska är förstås välkomna. 

Deltagare

Annika Rabo är professor emerita vid Socialantropologiska institutionen. Staten, byråkratier och policy liksom relationer stat-medborgare har varit centrala i Annika Rabos vetenskapliga verksamhet. Hon har också intresse för analys av språk, makt och tolkningsföreträden.

Mona Blåsjö är professor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Hennes forskning handlar om hur vuxna kommunicerar i dagens samhälle, med fokus på vilken roll texter, digitala medier och skrivande har i kommunikationen. 

Plats

Profilseminariet äger rum digitalt via zoom. Klicka här för att delta i seminariet.

Vi ser gärna att du anmäler dig till profilseminariet, anmäl dig här.

För frågor om seminariet, kontakta samordnare Susanna Lindberg.

Om profilseminarier

Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten. Profilseminarierna riktar sig i första hand till dig som forskar inom Humanvetenskapliga området, men är öppna för alla. Läs mer om profilseminarier vid Humanvetenskapliga området.

Om profilområdet Makt, demokrati & välfärd

Inom detta profilområde studeras makt, demokrati och välfärd samt hur dessa interagerar med varandra. Forskningen inbegriper studier av samhälleliga utmaningar som exempelvis klimatförändringar, migration, globalisering, digitalisering och ett reformerat utbildningsväsende, en åldrande befolkning och ett förändrat medielandskap samt hur dessa påverkar och påverkas av ledning och styrning på olika nivåer liksom av demokratins olika institutioner. Närhet till myndigheter och rikspolitik ger näring till området och såväl utbildning som forskning sker i samarbete med offentliga och privata verksamheter, lokala, nationella och internationella. Läs mer om profilområdet