(Vill du ladda ned och skriva ut Strategierna gör du det genom den PDF-fil som finns nedan.)

I december 2014 beslutade universitetsstyrelsen om Strategier för Stockholms universitet 2015-2018. Strategierna fastlägger grundläggande värderingar och de mål som vägleder universitetet den kommande fyraårsperioden. På central nivå kompletteras strategierna med en av rektor beslutad konkret åtgärdsplan för de kommande två åren. Dokumenten ska ses som spetsen på en triangel där de två områdenas åtgärdsplaner formar basen.

Fyra huvudområden i dokumenten

Universitetets strategidokument är uppdelat i fyra huvudområden: Forskning och utbildning, Rekrytering och kompetensutveckling, Internationell och nationell samverkan samt Förvaltning och verksamhetsstöd. Åtgärdsplan för Stockholms universitet 2017-2018 har samma uppdelning. Dokumentet innehåller både den universitetsövergripande åtgärdsplanen och områdenas åtgärdsplaner. Under varje huvudområde listas ett antal konkreta åtgärder med utgångspunkt i strategiernas mer generella skrivningar.