Policydokument​

Stockholms universitets policy för grön IT syftar till att göra verksamheten mer energi- och resurseffektiv samt att bidra till en giftfri miljö. Denna policy fastställer hur arbetet med grön IT ska bedrivas inom verksamheten vid Stockholms universitet.

Planer

För närvarande finns inga planer inom det här området. 

Regler

​För närvarande finns inga regler inom det här området. 

Handläggningsordning

Föreskrift för anställda och personal som arbetar på uppdrag av Stockholms universitet avseende användning av information och informationshanterande resurser

Föreskrift för studenters och alumners användning av Stockholms universitets information och informationshanterande resurser

Relaterade länkar