Ansvarig enhet: Studentavdelningen

Kontaktperson: Anna Malmborg Lewis, Johanna Boynton

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019)

Styrdokumentet omfattar de nationella och lokala reglerna för tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dokumentet beskriver även de olika stegen i handläggningen och riktar sig till såväl studenter som anställda vid universitetet.