Chefs- & ledarskap

Kontakt

Personalavdelningen
Anna Jutterdal, tfn 16 22 62, anna.jutterdal@su.se

Tillfälligt fel i KUA

Är du nyanställd under 2018 och har svårt att anmäla dig till kurser via vårt kursanmälningssystem – skicka e-post till kursanmalan@pa.su.se.

Teknikerna jobbar med att lösa problemet.

Broschyr Chefspolicy vid Stockholms universitet

I den här broschyren beskrivs de tre övergripande uppdrag som varje chef vid Stockholms universitet har samt de fem förmågor varje chef ska sträva efter att behärska.