Medlemskapet kostar 300:- per år och avser kalenderår (1/1 - 31/12). Enklast blir du medlem genom att betala in den summan på klubbens plusgiro 20 25 42-7. Se till att ditt namn och gärna inst. där du jobbar, finns med till plusgirot. Gå sedan in och REGISTRERA dig (klicka på Registrera så kommer du till registreringsmallen). När du fyllt i alla fälten och trycker på Skicka så läggs din ansökan in i väntan på att betalningen kommer in på plusgirot och prickas av. Är du medlem sedan tidigare behöver du inte registrera dig på nytt, fakturan kommer då automatiskt till den epost du angav då du först blev medlem (ändringar meddelas per epost till registerhållaren).

NYTT från 30/8-17: Du som blir medlem, eller återinträder som tidigare anställd/pensionär, alt inte betalat för innevarande års medlemskap (utskick januari via mejl) efter 1/8 betalar 150 kr för resterande del av innevarande år. Betalar och gör enligt ovan. Har du frågor ang detta kontakta med fördel vår registerhållare Maria Svärd Baker på epost maria.baker@su.se

Här på webbplatsen hittar du information om vilka aktiviteter som är på gång. Klubbens stadgar finns här.

När medlemsavgift är avprickad går en signal till nyckelexpeditionen, och inom cirka två veckor kan ditt ordinarie passerkort användas i dörren till klubbens lunchservering i Manne Siegbahnvillan. Du kan prova tidigare, men säkrast är två veckor. Du är naturligtvis välkommen att ta med gäster till lunchen.

Externa medlemmar samt andra utan kort, får hem en kvitteringslapp och kort (utan kod) och får efter återsändande/underskriven kvittens sin kod via mejl.

Bokar bord gör du senast dagen innan via e-post bokafakultetsklubben@hors.se

Alla anställda är välkomna som medlemmar. Det gäller även personer som var anställda vid universitetet då de pensionerades. Även forskare och forskarstuderande är välkomna som medlemmar vare sig de har anställning eller inte. Övriga medlemskap kan beviljas av styrelsen i särskilda fall.

Som medlem har du möjlighet att hyra klubbens lokaler för dina egna arrangemang. Kontakta personalen via e-post bokafakultetsklubben@hors.se för närmare villkor.

Välkommen att också att flanera i trädgården på eftermiddagen och kvällen, eller sitta i de sköna fåtöljerna och kanske spela ett parti schack eller läsa.

Vill du avsluta ditt medlemskap kontaktar du klubbens registerhållare Maria Svärd Baker på e-postadressen maria.baker@su.se