Välkommen att gå med som medlem i SU VET! Så här gör du: ring eller maila någon av styrelsemedlemmarna, våra e-postadresser och telefonnummer finns på kontaktsidan, så får vi veta att du vill vara med i vår trevliga och aktiva förening.

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kronor per år och inbetalas till plusgiro nr 33 72 58-8.
Som medlem får du information från styrelsen om kommande program i god tid före varje aktivitet. Vi brukar skicka ut inbjudningar med posten men försöker att gå över till e-post, så meddela oss gärna din e-postadress!
Som medlem erhåller du utan kostnad SU:s tidning Universitetsnytt.