Kortadress till denna sida: su.se/tillganglighet

Bakgrund

Väl fungerande tillgänglighet tänker man i allmänhet inte på och är inte till nackdel för någon; icke fungerande tillgänglighet blir dock väldigt kännbart för dem som har någon form av funktionsnedsättning.

Digital tillgänglighet handlar om att ta hänsyn till människors olikheter när man designar och utvecklar digitala tjänster. Det som planeras och formges av människor, för att användas av människor, ska fungera för alla människor. Väl fungerande tillgänglighet tänker man i allmänhet inte på och är inte till nackdel för någon; icke fungerande tillgänglighet blir dock väldigt kännbart för dem som har någon form av funktionsnedsättning.

Tvärorganisatorisk nod för stöd till arbete med ökad digital tillgänglighet

I nodens uppdrag ingår att:
•    samordna verksamhetens insatser och lyfta fram övergripande behov.
•    bygga upp/förändra attityd/förhållningssätt genom information och kompetensutveckling, såväl brett som för specifika målgrupper.
•    samordna, ta fram och kommunicera SU-anpassade praktiska anvisningar och lathundar.
•    testa, utvärdera, förfina arbetsprocesser, verktyg och organisation.
•    omvärldsbevaka
•    bygga upp och synliggöra universitetets samlade tillgänglighetskompetens
•    driva och/eller samordna framtagande av rutiner för att säkerställa tillgänglighetsperspektivet i olika verksamhetsprocesser
•    lägesuppföljning/-utvärdering.

Läs mer i planen för ökad digital tillgänglighet >>

Lagar och tillsyn

På digg.se kan du söka och filtrera för att få information om vad som gäller för myndigheter kring digital tillgänglighet. 
digg.se >>

På webbriktlinjer.se hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer.se >>

Video

Video är ofta ett bra sätt att öka tillgängligheten eftersom video fungerar som komplement eller alternativ till andra innehållsformat.
All video som publiceras så att allmänheten kan ta del av och som är publicerad efter den 23 september 2020 ska vara undertextad och i vissa fall syntolkad. Det regleras av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937). 

Läs mer om tillgänglig video på webbriktlinjer.se>>
Läs mer om universitetets videotjänst>>

Undertextning 

Videos ska vara undertextade redan vid publicering undantaget direktsändningar som ska vara textade senast 14 dagar efter publicering.

Med tjänsten Tal-till-text kan du få ljudfiler transkriberade och videofilmer undertextade. Det finns stöd för transkribering och undertextning i fler språk.

När du gör undertexter, tänk på att:
•    beskriva alla ljud av betydelse
•    säkerställa att alla kan ta del av undertexter, allra helst valbara, så kallade dolda undertexter.
•    se till att det är lätt att hitta och aktivera undertexter.
•    gärna erbjuda en separat textversion.

Läs mer om Tal-till-text tjänsten vid universitetet >>
Läs mer om undertextning på webbriktinjer >> 
Riktlinjer för undertextning (pdf från medietextarna) >>  

Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er

Publicera dokument, rapporter, remisser och utredningar på webben, genom att använda universitetets publiceringsverktyg. 

Det är alltid mer tillgängligt att presentera innehåll direkt på webbsidan istället för att länka till dokument. 

Om du skapar ett dokument, tänk på att:
•    bara använda dokument för att presentera innehåll om du verkligen måste. 
•    alltid använda SU:s tillgänglighetsanpassade mallar när du skapar dokument.
•    använda en beskrivande titel (engelska title) i dokumentets egenskaper.
•    skapa ett filnamn som beskriver dokumentets innehåll.
•    se till att du har korrekt språk i dokumentets egenskaper, eftersom skärmläsare försöker läsa det språk som är angivet där.
•    göra innehållet tillgängligt genom korrekta rubriker, länkar, bilder, listor med mer.
•    göra en tillgänglighetskontroll (Word: Granska – Kontrollera tillgänglighet).
Läs mer om tillgängliga dokument på webbriktlinjer.se >>

 

Kontakt

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet till: webbtillganglighet@su.se