Information in English

Forskningsfinansiering

Vi ger kvalificerat stöd till universitetets forskare och institutioner i samband med ansökan om externa forskningsmedel. Vi ger bl.a. råd och tips om ansökningsstrategier, möjliga finansiärer, aktuella utlysningar och läser forskningsansökningar, samt granskar budget utifrån finansiärernas krav. Avdelningen anordnar också ett antal informationsseminarier i anslutning till större utlysningar.

Vi förmedlar vid behov kontakt med universitetets jurister i avtalsprocesser. Avdelningens projektekonomer ger stöd kring budgetfrågor innan, under och efter projektets gång. Läs mer på våra sidor om forskningsfinansiering.

Vi ger stöd i forskningsetik

Vi bistår i forskningsetiska frågor och ger kanslistöd till Rådet för god forskningssed i frågor om vetenskaplig oredlighet. Etik i forskningen innefattar många aspekter som beskrivs i lagtexter, regelverk och riktlinjer. Dessa rör bl.a. forskning som involverar människor och djur, personuppgifter, dataregister samt lagrat material i samlingar såsom intervjusvar, biologiska vävnadsbanker och genbanker. Vi har samlat information om forskningsetiska frågor här. Etikstödfunktionen kan kontaktas via etik@fs.su.se.

Samverkan och innovation är naturligt för oss

Vid Stockholms universitet är samverkan med det omgivande samhället en självklar del av verksamheten. Förutom samverkansaktiviteter som pågår vid institutionerna har Stockholms universitet ett antal universitetsövergripande avtal. Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd har i uppdrag att vårda dessa avtal och bistå när ytterligare avtal och initiativ blir aktuella. Centrala avtal och initiativ kan fungera som dörröppnare till nya forsknings- och samverkansprojekt.

Är du forskare eller lärare vid Stockholms universitet och har en idé eller forskningsresultat som du tror skulle kunna nyttiggöras eller omvandlas till nya produkter och tjänster? Vi kan hjälpa dig att komma igång med innovationsarbetet. 

Vi ger stöd vid mottagande av donation

Vi ansvarar för de stora stiftelserna och för de privata gåvorna som är viktiga komplement till de traditionella forskningsanslagen. Vi ger stöd till universitetets forskare, institutioner och för personal som administrerar projekt vid mottagande av en gåva eller donation. 

Vi ger dig tips och råd om hur man går till väga, vilka regelverk och riktlinjer som gäller och vi guidar till vem som gör vad i donationsprocessen.

Läs mer om Samverkan och innovationsstöd

Läs mer om mottagande av gåva

Inom ramen för alla våra uppdrag ger vi stöd till universitetsledningen i form av underlag och analyser.