EU

EU-projekt

EU-kommissionen är en av universitetets största forskningsfinansiärer. Nedan följer de interna rutiner som gäller för samtliga EU-projekt.

Vad är speciellt med EU-projekt?

EU-projekt binder hela universitetet juridiskt. Därför finns följande regler för dessa projekt:

  • Alla projekt måste ha prefektens godkännande.
  • Alla avtal undertecknas av chefen för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (delegerat från Rektor). Undantag gäller för Erasmus+ som sköts av Studentavdelningen.
  • Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd bistår med juridisk rådgivning i samband med avtalsskrivande.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd erbjuder support: 

  • Tips och råd både innan du börjat skriva och när du skriver en ansökan. 
  • Genomgång av projektbudget.
  • Hjälp med administrativ information under ansökningsprocessen och kontraktsförhandlingar.
  • Vägledning under projektets gång, t.ex. i samband med projektredovisning.

Handläggningsordning för EU-finansierade forskningsprojekt

Kontaktpersoner för EU-finansiering är

Horisont Europa

Storsatsningen Horisont Europa är EU:s ramprogram som fördelar 95,5 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2021-2027. Här finns stora möjligheter till finansiering av individuella projektbidrag, mobilitetssatsningar och stöd till infrastruktur och forskning i tematiskt inriktade konsortier.

Horisont 2020

Du som har pågående projekt inom föregående ramprogram, Horisont 2020, klicka här.

 

Uppgifter till Funding & Tenders portal

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Participant Identification Code (PIC) 999885022