Kontakt EU-finansiering

Daniel Bergvall

DANIEL BERGVALL, projektekonom. Kontaktperson: Horizon 2020 och övriga EU: Humfak, Jurfak, kemiska sektionen, biologiska sektionen, NORDITA, Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum. Kontaktperson för Amerikanska finansiärer: Samtliga institutioner och centrum.

Ana Cordeiro

ANA CORDEIRO, projektkoordinator. Bistår institutionerna vid koordinering av Horizon 2020- eller andra större externfinansierade projekt.

Fotograf: Eva Dalin

LARS EMRÉN, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom biologiska sektionen. Horizon 2020: FET; nano och bioteknologi; samhälleliga utmaningar gällande hälsa. Övergripande ansvar för ERC Advanced Grants, ERC Consolidator.

Fotograf: Eva Dalin

CHRISTOFER NORÉN JUNGMARKER, projektekonom. Kontaktperson Samfak och matematisk-fysiska sektionen. Horizon 2020 och övriga EU. Redaktör för avdelningens nyhetsbrev och samord­nare för kommunikation.

Fotograf: Eva Dalin

SHEILA NORMAN SHARMA, projektekonom. Team leader. Post-award. Kontaktperson för sektionen för geo- och miljövetenskap och DSV. FP7, Horizon 2020 och övriga EU, Infrastruktur.

Mikko Roos

MIKKO ROOS, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom Humfak och Jurfak. Bevakar info-adressen info@fs.su.se. Internationella finansiärer: NordForsk. EU-program: Norface, HERA. MMW, MAW, BWS. Pro Futura. Svenska finansiärer: VR, Forte och RJ. ERC starting, ERC synergy.

Viviana Stechina

VIVIANA STECHINA, forskningssekreterare. Kontaktperson Samfak. Horizon 2020: Marie S. Curie Actions, Europa in a Changing World (SC6) and Security (SC7). Euratom. Implementeringen av Nagoyaprotokollet. Postdoc-stöd.

Anna-Karin Tidén

ANNA-KARIN TIDÉN, forskningssekreterare. Kontaktperson för finansiering av forskningsinfrastruktur, t.ex. VR och Horisont2020. Kontaktperson för Natfak. Innovations- och ”Impact”-expert samt IPR-koordinator. Ansvarig för utlysningar från Vinnova. Research Professional (utlysningsdatabas). Tjänstledig fr.o.m 1 februari 2020.

Jonas Åkerman

JONAS ÅKERMAN, forskningssekreterare. Samordnare för forskningsetik. Ger stöd i forskningsetiska frågor till forskare och univer­sitetsledning. Bevakar RRI (Responsible Research and Innovation).