Forskningsfinansiärer

Universitetets största externa forskningsfinansiärer 2019

Listan baseras på inbetalningar av externa forskningsbidrag från respektive forskningsfinansiär under föregående år (2019).

Finansiärer av humanistisk forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för humanistisk forskning.

Finansiärer av juridisk forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för juridisk forskning.

Finansiärer av naturvetenskaplig forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för naturvetenskaplig forskning.

Finansiärer av samhällsvetenskaplig forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för samhällsvetenskaplig forskning.