Syftet är att främja forskning som ser till konsekvenserna för arbetslivet ur flera perspektiv, så att lärdomar kan dras för såväl framtida kriser som i en kommande vardag. 

Vi tar emot ansökningar från och med den 8 april till och med den 1 oktober 2020 via FoU-portalen. Du kan söka anslag för FoU-projekt upp till tre år. Beslut kommer att fattas löpande och redan under ansökningstiden, men ej under perioden 1 juli till 31 augusti. 

Läs mer och ansök här