Delegationen för Militärhistorisk forskning (DMF) är ett nationellt forskningsråd som har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Bland annat delas 1-3 stipendier ut årligen. DMF även kan bidra till tryckmedel, kostnader för konferensdeltagande m.m.

Ni kan läsa vidare om DMFs stipendier och bidrag här.

Läs mer i de bifogade filerna.