Utlysningen (och programmet) omfattar vågkraft, strömkraft samt salt- och temperaturgradientkraft. För att få stöd ska ditt projekt bidra till något eller några av följande mål inom området:

  • En fortsatt utveckling av kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem i Sverige
  • En stärkt inhemsk värdekedja inom havsenergi
  • En högre grad av kunskapsspridning och samverkan (nationell och internationell)

Sista ansökningsdag 12 december 2019

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida