Syftet med utlysningen är att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos företag och offentliga eller privata organisationer.

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan söka medel för att genomföra projektarbete vid ett företag eller en organisation. En anställd vid ett företag eller en organisation kan också söka medel för att delta i forskningen vid universitet, högskola eller forskningsinstitut.

 

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitut kan söka för att antingen själva vara på ett företag eller en organisation eller för att ta emot en person från ett företag eller organisation.

 

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 1 miljon kronor för en period om 6-24 månader. Aktivitetsgraden i projektet kan variera.

 

Läs mer