2 000 000 kr ur MARCUS BORGSTRÖMS STIFTELSE samt 68 000 kr ur K och O F HEDSTRÖMS MINNESFOND
för utdelning som understöd till främjande av genetisk forskning, företrädesvis inom humangenetik.

Understöd tilldelas i första hand svenska forskare för forskning i eller utom Sverige inom ämnesområdet humangenetik, i andra hand till utländsk forskare för forskning i Sverige.

 

Läs mer i de bifogade filerna.