Dessa stöder svenska forskare som önskar bedriva avancerade studier eller forskning inom biologi, kemi medicin eller teknologi i Israel. Studier och forskning inom cell- och molekylärbiologi samt immunologi prioriteras. Svenska medborgare som avlagt masters- eller doktorsexamen är behöriga att söka. Företräde ges till yngre forskare. Den totala budgeten är SEK 350,000. Stipendier stöder vistelser under mellan en till 12 månader, och täcker även resekostnader till och från värdlandet.

Läs mer här