Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning

Stödformer:

  • Fakultetsövergripande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer.
  • Stöd till fakultetsövergripande nätverk och initiering av fakultetsövergripande samarbeten.
  • Stöd till inbjudning av spetsforskare.
  • ”Black box”.

Ansökan av dessa medel ska vara registrator tillhanda senast den 1 oktober 2019. Se även försättsblad (nedan) som ska bifogas varje ansökan.

Se su.se/humanvet/forskning/forskningsfinansiering/utlysningar och filerna nedan för mer information.