I samarbete med bland annat Volkswagenstiftung utlyser RJ medel till forskning om globala frågor. Mer upplysningar kan fås av forskningssekreterare Fredrik Lundmark som handlägger utlysningen. Utlysningen i sin helhet, liksom ansökningsinformation finns på Volkswagenstiftungs webbplats.