• Anton Nyströms stipendium för forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Stipendiesumman uppgår till 100 000 kronor. Se bilagan för information! Sista ansökningsdag: 16 november 2020
  • Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning. Två stipendier om vardera 50 000 kronor utlyses. Se bilagan för information! Sista ansökningsdag: 16 november 2020
  • Bidrag till tryckning och spridning av skrifter om svenskt folkbildningsarbete. Bidrag ges till spridning av skrifter som rör svensk folkbildning. Se bilagan för information! Bidrag kan sökas under hela året, det finns inga särskilda deadlines.