De ekosystemtjänster utlysningen prioriterar är våtmarkernas vattenhushållning, balans av vattenflöden och/eller grundvattenbildning som en del av klimatanpassningen, samt retention av metaller.