Wallenbergstiftelserna

Information från Wallenbergstiftelserna ang. COVID-19

Förlängd ansökningstid till 14 april 2020 samt ev. förlängning av dispositionstid för beviljade anslag.

Allmän information om och riktlinjer för ansökan till Wallenbergstiftelserna

Observera att vissa Wallenbergstiftelser förutsätter att ansökningar granskats och prioriterats av universitetet. Universitetsintern granskning och prioritering sker vid ansökan till: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW), och Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS; gäller endast "Större projekt"). Rektors stödbrev/intygan är en obligatorisk bilaga som i dessa fall ska bifogas den elektroniska ansökan.

STIAS fellowships för svenska forskare

Current application round closes 31 May 2020 (for visiting STIAS the 2nd semester 2021).