Publiceringsstöd

Kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter

För att publicera en artikel open access tar många förlag ut en publiceringsavgift. Som forskare på Stockholms universitet behöver du ofta inte betala denna avgift, för ett stort antal tidskrifter och förlag finansieras kostnaderna centralt av biblioteket.

Beställ skanning av material

Material som kan beställas för skanning eller digitisering är material som finns i universitetsbibliotekets samlingar, där verket inte är upphovsrättsskyddat.

Forskningsutvärdering

Stockholms universitet analyserar årligen den vetenskapliga verksamheten. Det som studeras idag är publiceringsaktivitet och publikationers genomslagskraft i form av citeringar.

Publicera strategiskt

Här hittar du tips och råd om hur du kan kommunicera din forskning framgångsrikt och underlätta för ett gott resultat i analyser av publiceringsaktivitet.

Publiceringsverktyg

För att underlätta skrivandet och publiceringen av vetenskapliga texter i olika format erbjuder Stockholms universitet två olika publiceringsverktyg: Academic Writer och Overleaf.

Upphovsrätt

Det finns olika regler kring upphovrätt för text respektive bild.

Övrig publicering

För dig som har frågor om att publicera vetenskapligt och behöver hjälp med tryck och distribution eller behöver generella råd om publiceringen. Nedan finner du kortfattad information om vår service och länkar till instruktioner eller fördjupningsmaterial samt kontaktuppgifter om du behöver mer råd eller hjälp.