Om medarbetaren vill avsluta sin anställning är uppsägningstiden två månader om anställningen varat mer än ett år i följd och en månad i övriga fall. Underskrift av entledigande enligt delegationsbeslut. Entledigandet skickas till registrator med kopia till Personalavdelningens lönesektion.