Nedan finns dokument som är aktuella för den som söker/har sökt anställning vid Stockholms universitet, såsom universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

 • Anställningsordningen t.o.m. 2010-12-31 (pdf).
 • Rules of Employment for the Hiring of Teachers until 2010-12-31 (pdf).
   
 • Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2012-02-13 (pdf).
 • Rules of Employment as and Promotion to Teacher at Stockholm University from 2011-01-01 until 2012-02-13 (pdf).
   
 • Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-04-19 (pdf).
   
 • Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet fr.o.m. 2012-04-20 t.o.m. 2012-09-27 (pdf). 
 • Rules of Employment for the Recruitment and Promotion of Teachers at Stockholm University (AOSU) from 2012-04-20 until 2012-09-27 (pdf).
   
 • Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet fr.o.m. 2012-09-28 t.o.m. 2013-04-18 (pdf).
 • Rules of Employment for the Recruitment and Promotion of Teachers at Stockholm University (AOSU) from 2012-09-28 until 2013-04-18 (pdf).
   
 • Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet fr.o.m. 2013-04-19 t.o.m. 2014-04-08 (pdf).
 • Rules of Employment for the Recruitment and Promotion of Teachers at Stockholm University (AOSU) from 2013-04-19 until 2014-04-08 (pdf).
   
 • Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet fr.o.m. 2014-04-09 t.o.m. 2015-05-21 (pdf).
 • Rules of Employment for the Recruitment and Promotion of Teachers at Stockholm University (AOSU) from 2014-04-09 until 2015-05-21 (pdf).
   
 • Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet fr.o.m. 2015-05-22 t.o.m. 2016-12-01 (pdf).
 • Rules of Employment for the Recruitment and Promotion of Teachers at Stockholm University (AOSU) from 2015-05-22 until 2016-12-01 (pdf).
   
 • Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet fr.o.m. 2016-12-02 t.o.m. 2017-11-30 (pdf).
 • (Ej översatta – Rules of Employment for the Recruitment and Promotion of Teachers at Stockholm University (AOSU) from 2016-12-02 until 2017-11-30 (pdf).
   
 • Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet fr.o.m. 2017-12-01 (pdf).
 • Rules of Employment for the Recruitment and Promotion of Teachers at Stockholm University (AOSU) from 2017-12-01 (pdf)

   
 • Anställningsordning – riktlinjer 110303 (pdf)
   
 • Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan om befordran. Uppdaterad mars 2011 (pdf).
 • Template for application for employment as teaching personnel at Stockholm University. To be used also when applying for promotion. Updated March 2011 (pdf).