Enhet

Kontaktperson

Humanvetenskapliga området

Oskar Hansson (kommunikationsansvarig)
Susanna Lindberg (ansv huvudredaktör)
   
Humanistiska fakulteten Johanna Lundin
Institutioner  
Engelska institutionen Patrik Ekström Mezek
Filosofiska institutionen Sama Agahi
Historiska institutionen Anders Ståhlberg
Institutionen för arkeologi och antikens kultur Ylva Holmberg Jansson
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Marcus Rostamkhani
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Åke Zimmermann
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Henning Brüllhoff
Institutionen för kultur och estetik Joanna Bong Lindström
Institutionen för lingvistik Ulla Bjursäter
Institutionen för mediestudier Fredrik Mårtenson
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Ulrica Nordström
(Maria Ehnhage tjl)
Institutionen för språkdidaktik Hilda Bergmar
Institutionen för svenska och flerspråkighet Pia Nordin
Romanska och klassiska institutionen David García López
   
Centra/institut  
Centrum för modevetenskap Se Institutionen för mediestudier
Centrum för tvåspråkighetsforskning Se Institutionen för svenska och flerspråkighet
Latinamerikainstitutet Se Romanska och klassiska institutionen
Tolk- och översättarinstitutet  Se Institutionen för svenska och flerspråkighet
   
Juridiska fakulteten Susanna Lindberg
Institutioner  
Juridiska institutionen Staffan Westerlund
   
Samhällsvetenskapliga fakulteten Anna Frykholm
(
Andreas Bergfeldt tjl)
Institutioner  
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med Centrum för barnkulturforskning

Ylva Carlsdotter
(Kaj Ranén tjl,
Helena Fjelkner tjl)

Ekonomisk-historiska institutionen Kelly Biddle
Företagsekonomiska institutionen Maria Jemina (HR-ansv)
Institutionen för data- och systemvetenskap Angela Westin
Institutionen för pedagogik och didaktik Solveig Hauser
Kriminologiska institutionen Sofia Tolstoy (adm chef)
Siri Haavimb (ansv huvudredaktör)
Kulturgeografiska institutionen Johan Cederström
Nationalekonomiska institutionen Anne Jensen
Psykologiska institutionen Maria Larsson (informationsansvarig)
Henrik Dunér (ansv huvudredaktör)
Socialantropologiska institutionen Lina Lorentz
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan Ingrid Tinglöf
Sociologiska institutionen inklusive Demografi Leila Zoubir 
Specialpedagogiska institutionen Eva Lundin
Statistiska institutionen Jenny-Leontine Rosén
Statsvetenskapliga institutionen

Petter Zirath
(Sofie Trosell tjl)

   
Centra/institut  
CeUL-Centrum för universitetslärarutbildning   Annika Forslund
CHESS-Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa Olof Östergren
IIES-Institutet för internationell ekonomi

Viktoria Garvare Mahdessian
(Hanna Weitz tjl)

SCORE-Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor Ann Linders
SOFI-Institutet för social forskning Lena Lindahl
SORAD-Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Filip Roumeliotis
Stressforskningsinstitutet Johan Nilsson
   
   

Naturvetenskapliga området

Per Nordström (ansv huvudredaktör)
Lina Enell
   
Institutioner, Matematisk-fysiska sektionen  
Fysikum Serena Nobili
Institutionen för astronomi Bengt Larsson
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) Ann Fridell
Matematiska institutionen Lukas Runsäter
Meteorologiska institutionen (MISU) Susanne Frej Ekman
(Cecilia Wesslén tjl)
Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) Caroline Nordqvist
   
Institutioner, Kemiska sektionen  
Sektionens webbplats Charlotte Boegård
Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) Alexander Tuuling
Institutionen för material- och miljökemi  Baltzar Stevensson
Institutionen för organisk kemi  
Institutionen för neurokemi Marie-Louise Tjörnhammar
   
Institutioner, Biologiska sektionen  
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) Per Cronholm
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Björn Palmgren
(Elin Eriksson tjl)

Institutionen för ekologi, miljö och botanik  Amanda Gonzalez Bengtsson
(Johan Klint tjl)
Zoologiska institutionen Minna Miettinen
   
Institutioner, Sektionen för geo- och miljövetenskaper  
Sektionens webbplats  
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) Ines Jakobsson
Institutionen för naturgeografi Malin Stenberg de Serves
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi  Stella Papadopoulou
   
Centra/ institut  
Östersjöcentrum Isabell Stensson
(Nastassja Åstrand Capetillo tjl)
Bergianska botaniska trädgården (BBT) AnnSofie Börjesson
Stockholms Resilienscentrum Sturle Hauge Simonsen
   
Fältstationer  
Askölaboratoriet (marin forskning) Se Östersjöcentrum
Tarfala (högfjäll, glaciologi) Se Institutionen för naturgeografi
Tovetorp (etologi) Se Zoologiska institutionen
Navarino Environmental Observatory (klimat och miljö) Se Institutionen för naturgeografi

 

 
   

Centrala webbplatser

 
su.se, su.se/english, su.se/medarbetare Marie Jackalin
su.se/play Paul Parker
  Innehållsansvar för delar av de centrala webbarna
   

Portaler

 
Alumnportalen Leona Axelsson
Lärarutbildningsportalen Nicole Thorén
Manual för visuell identitet Anna Karin Haspe
Miljöwebben Jenny Lilliehöök
Polopolymanual Anna Karin Haspe
   

Förvaltning

 
Avdelningen för forskningsstöd Leif Järlebark
Avdelningen för planering- och ledningsstöd Henrik Lindell
Ekonomiavdelningen Bertil George
Fastighetsavdelningen Marian Sarenbrant
IT-avdelningen Mia Söderbärj
Områdeskansliet för humanvetenskap Susanne Lindberg
Områdeskansliet för naturvetenskap Per Nordström
Personalavdelningen Tarja Kohandani
Samverkansavdelningen Linda Carlsson
Medarbetare vid Sektionen för kommunikation
Stockholms universitetsbibliotek Martin Wincent
Studentavdelningen Jorge Win