Medieproduktion

Filmproduktion

Samverkansavdelningen erbjuder tjänsten filmproduktion till alla institutioner, avdelningar och enheter inom universitetet. Du kan beställa olika typer av produktioner beroende på dina behov.

När du gjort en förfrågan/beställning får du ett kostnadsförslag av oss. I priset ingår teknik och personal för hela produktionen. Vi planerar tillsammans med beställaren, spelar in, efterbearbetar och levererar filmproduktionen färdig för publicering på webben eller på andra plattformar.

Gunnar Zetterberg, filmproducent

Filmade reportage, informationsfilmer och dokumentärer

I kreativ dialog med dig producerar vi intressanta forskningsreportage, utbildningsfilmer, verksamhetspresentationer och dokumentärer. Våra filmproduktioner är indelade i tre olika nivåer för att underlätta för dig som beställare att tillsammans med oss bestämma ambitionsnivå, tidsperspektiv och budget för produktionen.

Inspelning och direktsändning. Foto: Eva Dalin

Inspelning och webbsändning av föreläsning eller evenemang

Vi filmar föreläsningen eller evenemanget med en eller flera kameror beroende på vilken kvalitet och bildproduktion som krävs. Ju fler kameror desto bättre produktion och desto mer personal behövs. Evenemanget kan sändas direkt på webben.

Studioinpelning

Inspelad föreläsning i studio

Om du spelar in din föreläsning i vår studio kan dina studenter se föreläsningen när de vill, var de vill och hur många gånger som helst.

kontakt

E-post: medieproduktion@su.se

Beställ: su.se/serviceportalen

TV-studio: F3164 i Södra huset, F-huset, plan 3.

Besöksadress: B288 i Södra huset, B-huset, plan 2.